مُردِعـ مُتِحَرَّڪـ∞

mahtaw_q

{بچع کع بودی یکی ریدهِ تو مغزت سیفونم نکشیده:|:

Yabancı bir şarkı gibiyim Dinleyenim çok,Anlayanım Az...مثل ...
۱

Yabancı bir şarkı gibiyim Dinleyenim çok,Anlayanım Az...مثل ...

Why do we shed tears for people , who won't even wipe them o...
۴

Why do we shed tears for people , who won't even wipe them o...

+ی لیوان بردار،بِزَن به دیوار،شِکَست؟-آره+اوکی وایسا الان نَ...
۴

+ی لیوان بردار،بِزَن به دیوار،شِکَست؟-آره+اوکی وایسا الان نَ...

و انگار وقتی که من را نگاه میکردبسیار غمگین بود...اما من نمی...

و انگار وقتی که من را نگاه میکردبسیار غمگین بود...اما من نمی...

پًآتّرٍیٕکًّ خٍنّگٍ نٍیٍسًتُّ =)اُوُنّ فًقًطّ خُوُدٍشٌوُ مٍ...
۱

پًآتّرٍیٕکًّ خٍنّگٍ نٍیٍسًتُّ =)اُوُنّ فًقًطّ خُوُدٍشٌوُ مٍ...

مُچالِهـ میشم تو [خودم]اونقد زانوهامُ تو شِکَمَم فشار میدم :...
۴

مُچالِهـ میشم تو [خودم]اونقد زانوهامُ تو شِکَمَم فشار میدم :...

[خُودِمونو پِیدا کُنیم،کونِ لَقه نیمهِ‌ی گُمشده!]:black_sun_...
۱۱

[خُودِمونو پِیدا کُنیم،کونِ لَقه نیمهِ‌ی گُمشده!]:black_sun_...

من تحقیق کردم:ghost: آدمها نیستن که:balloon:  غصه میخورن:sli...
۲

من تحقیق کردم:ghost: آدمها نیستن که:balloon: غصه میخورن:sli...

من الان ب جز اون نمیتونم دلیلی واسه موندن داشته باشم ک اونم ...
۲

من الان ب جز اون نمیتونم دلیلی واسه موندن داشته باشم ک اونم ...

Sometimes the most beautiful sentence in world is briefed in...
۳

Sometimes the most beautiful sentence in world is briefed in...

[ آسمون شهر من خعلی وقتع صتارع ندارع ] :)
۱

[ آسمون شهر من خعلی وقتع صتارع ندارع ] :)

کَسی کِه اَلان اَز هَمه مُتِنَفِرِه یِه زَمانی یِکیو خِیلی د...

کَسی کِه اَلان اَز هَمه مُتِنَفِرِه یِه زَمانی یِکیو خِیلی د...

رفت ؟!ب جهنم:pouting_face:بره بمیره:skull:نع نمیره:crying_fa...
۷

رفت ؟!ب جهنم:pouting_face:بره بمیره:skull:نع نمیره:crying_fa...

•{}•وآسِع هَمِه مَغرور وآسِ {ط} یِکی مَظلُوم*•*اهع زآرت///:
۱

•{}•وآسِع هَمِه مَغرور وآسِ {ط} یِکی مَظلُوم*•*اهع زآرت///:

امروز مدرسه نرفدم:victory_hand::sparkles:
۱۱

امروز مدرسه نرفدم:victory_hand::sparkles:

من بهت میگم برو ، ولی تو فهم داشته باش بشین باهام حرف بزن آر...
۱

من بهت میگم برو ، ولی تو فهم داشته باش بشین باهام حرف بزن آر...

- یِهوع‌وَسطِ‌حَسودی‌کردنآت‌،میگِعـ"دوصت‌دارم:revolving_hear...
۷

- یِهوع‌وَسطِ‌حَسودی‌کردنآت‌،میگِعـ"دوصت‌دارم:revolving_hear...

•|مـیشَم هَمــْونی کـَِ عآرِزوتِـعْ وَلْی نـِمْٰیْزارَمٰ بِه...

•|مـیشَم هَمــْونی کـَِ عآرِزوتِـعْ وَلْی نـِمْٰیْزارَمٰ بِه...

- هَر چیَم بِشه خُب هَر کیَم بِره تو ماله مَنی بِیب**:revolv...
۱

- هَر چیَم بِشه خُب هَر کیَم بِره تو ماله مَنی بِیب**:revolv...

- میدونَم طٌ نِمیآۍ:slightly_smiling_face: :open_hands_sign:...
۸

- میدونَم طٌ نِمیآۍ:slightly_smiling_face: :open_hands_sign:...