∽fanoos∽

mahyaabanoo

اردیبهشتیم/مدافع حریم♡♥♡
دنبال و لایک←چشم اگر با اعتقاداتم جور باشن...

حجـ:tulip:ــــابـــ
۱

حجـ:tulip:ــــابـــ

:روزگار غریبی است...نمڪدان را ڪه پر میڪنی توجهی به ریختن نمڪ...
۱

:روزگار غریبی است...نمڪدان را ڪه پر میڪنی توجهی به ریختن نمڪ...

یخچال خانه ی ما را که باز کنی اگر خالی از هر چیزی باشد، محال...
۲

یخچال خانه ی ما را که باز کنی اگر خالی از هر چیزی باشد، محال...

:امروز به عشاق حسین، زهرا دهد مزد عزایک عده رادرمان دهد،یک ع...

:امروز به عشاق حسین، زهرا دهد مزد عزایک عده رادرمان دهد،یک ع...

:حجت الاسلام محسن قرائتی:آقا اصلا دین رو میذاریم کنار:no_ent...
۲

:حجت الاسلام محسن قرائتی:آقا اصلا دین رو میذاریم کنار:no_ent...

:black_sun_with_rays:️:white_sun_with_small_cloud::snowman_w...

:black_sun_with_rays:️:white_sun_with_small_cloud::snowman_w...

خدارا شکر در دلعشق و مهر حیدری دارمو مهر حیدری را از دعای ما...
۴

خدارا شکر در دلعشق و مهر حیدری دارمو مهر حیدری را از دعای ما...

:‍ :white_heavy_check_mark::white_heavy_check_mark::white_he...
۵

:‍ :white_heavy_check_mark::white_heavy_check_mark::white_he...