گروه ت 09187411317 amir mehri

mairmehri

کرد اصیل مجرد. من باغ نرگس دارم اقا ویسگون شاید نابود بشه هرکی دوس داشت بیاد تلگرام یا وات

انجیر محلی بفرمایید؟؟؟؟؟؟
۲۰

انجیر محلی بفرمایید؟؟؟؟؟؟

ترجمه کنید
۴۲

ترجمه کنید

سلام  روژتون مبالک دختلای عژیژ!!! از طرف شیلان!!!
۸

سلام روژتون مبالک دختلای عژیژ!!! از طرف شیلان!!!

ترجمه کنید؟؟؟؟ هر که ترجمه کنه جایزه داره
۲۰

ترجمه کنید؟؟؟؟ هر که ترجمه کنه جایزه داره

یا خدا!!!!!
۲

یا خدا!!!!!

وای چقد خوشملم؟؟؟؟ خخخ
۱۶

وای چقد خوشملم؟؟؟؟ خخخ

فروش بهترین اسلحه ها؟؟؟
۳

فروش بهترین اسلحه ها؟؟؟

لایک داره؟؟؟؟؟

لایک داره؟؟؟؟؟

برادر زادم چند تا لایک داره؟؟؟؟شیلان خانم
۹

برادر زادم چند تا لایک داره؟؟؟؟شیلان خانم

اسلحه فروشی داریم ؟؟ هر نوع اسلحه
۳

اسلحه فروشی داریم ؟؟ هر نوع اسلحه

ابدانان نصف جهان اگر مورموری نباشد ؟؟؟؟؟؟ ابدانان بهترین شهر...
۹

ابدانان نصف جهان اگر مورموری نباشد ؟؟؟؟؟؟ ابدانان بهترین شهر...

عه خدا هه!!!!!!
۴

عه خدا هه!!!!!!

لایک داره
۳

لایک داره

دوستان هر که گل فروشی داره من میتونم گل براش ارسال کنم فقط ن...
۵

دوستان هر که گل فروشی داره من میتونم گل براش ارسال کنم فقط ن...

دوستان هرکه دوس داره بره کشور خارجه من میفرستم !!!
۱۳

دوستان هرکه دوس داره بره کشور خارجه من میفرستم !!!

واقعا
۶

واقعا

به نظر شما بچه این عکس چه منظوری داره

به نظر شما بچه این عکس چه منظوری داره

این روزها این عکسها فراوان ؟!!!!! نمیدونم واسه چی؟؟؟؟ شما بگ...
۴

این روزها این عکسها فراوان ؟!!!!! نمیدونم واسه چی؟؟؟؟ شما بگ...

کیا این حرفو قبول دارن
۵

کیا این حرفو قبول دارن