mali.banoo

متاهل، 🌠

https://harfeto.timefriend.net/16282419019317「❥」

امتیاز
286310
دنبال کننده
77
دنبال شونده
203
23

😄😄😄😄😄

4

لحظه های زیادی در زندگی آدمها وجود دارد که میتواند غم درونی ...

2

✔ در وسطِ یک مهمانی در بین خنده های بی دلیل آدم ها، آنکه بلن...

2

⁦☁️⁩.هیچوقت از رقابت کردن خوشم نیومدهاینکه آدم مدام خودشو بخ...

48

مظلوم تون این همه قرص میخوره 😢😄

15

😍💓🧔👑👑💓🧔

9

🧔👑💓😍

11

نهایتاً روزی به جایی میرسی که در جواب تمام حرف ها , قضاوت ها...

32

من 💓ط

32

دلم گرفته😔😔💔💔

38

اگر این دنیا غریبه پرور است ؛ تو آشنا بمانتو پای خوبی‌هایت ب...

16

از سوتی های بنده🤦‍♀️😁