سونیا(مسدودشدم)

malmale

خدايا...
نميدانم چه ميخواهي تو از جانم
مرا بي انکه خودم بخواهم اسير زندگى کردى
خداوندا تو مسوولى...
تو ميدانى که انسان بودن چه دشوار است چه رنجى ميکشد ان کس که انسان است و از احساس سرشار ...

امتیاز
32280
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178