من که تسبیح نبودم تو مرا چرخاندیمشت بر مهره ی تنهایی من پیچا...
۴

من که تسبیح نبودم تو مرا چرخاندیمشت بر مهره ی تنهایی من پیچا...

کاش میشدزندگی تکرارداشت....لااقل تکرار را یکبارداشت....ساعتم...
۳

کاش میشدزندگی تکرارداشت....لااقل تکرار را یکبارداشت....ساعتم...

بند ناف را بریدند و گریستیم از ترس جدایی.اما رازش را نفهمیدی...

بند ناف را بریدند و گریستیم از ترس جدایی.اما رازش را نفهمیدی...

ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ"ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺖﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏِ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺖﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪﯼ ...

ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ"ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺖﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏِ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺖﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪﯼ ...

وامانده ام که تا به کجا می توان گریخت,از این همیشه ها که ندا...

وامانده ام که تا به کجا می توان گریخت,از این همیشه ها که ندا...

هیچ وقت به خاطر هیچ کس از همه ی ارزشهایت دست نکش چون وقتی او...
۵

هیچ وقت به خاطر هیچ کس از همه ی ارزشهایت دست نکش چون وقتی او...

دیگر قایق نمی سازمپشت دریاها هر خبری که میخواهد باشد،وقتی از...
۵

دیگر قایق نمی سازمپشت دریاها هر خبری که میخواهد باشد،وقتی از...

موهاش دريا بود ... دنيامو زيبا كردفهميد ديوونم .... موهاشو ك...
۲

موهاش دريا بود ... دنيامو زيبا كردفهميد ديوونم .... موهاشو ك...

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ...

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ...

ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ...ﭼﻪ ﮔﺮﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎﺩﻩ ... ﺑﻪ ﻳﮏ ﺩﻟﺨﻮﺷﻲ ﮐﻮﭼﮏ ...ﺑ...
۱

ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ...ﭼﻪ ﮔﺮﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎﺩﻩ ... ﺑﻪ ﻳﮏ ﺩﻟﺨﻮﺷﻲ ﮐﻮﭼﮏ ...ﺑ...

مشت میکوبم بر در پنجه می سایم بر پنجره ها من دچار خفقانم ، خ...
۱

مشت میکوبم بر در پنجه می سایم بر پنجره ها من دچار خفقانم ، خ...

فکــر می کــردمدر قلب تــــــو...محکومم به حبــس ابد...!به ی...

فکــر می کــردمدر قلب تــــــو...محکومم به حبــس ابد...!به ی...

میخکوب شده ام .......خدایا!کمکم کنچیزی بفرست برای قـُربانی ک...

میخکوب شده ام .......خدایا!کمکم کنچیزی بفرست برای قـُربانی ک...

بلاتکلیفم…مـثل کتاب فـراموش شده ایکه روی نـیمکت یک پارک سوت ...
۷

بلاتکلیفم…مـثل کتاب فـراموش شده ایکه روی نـیمکت یک پارک سوت ...

" پائولو کوئلیو "- ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺶ ﻗﺸﻨﮓ...
۱

" پائولو کوئلیو "- ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺶ ﻗﺸﻨﮓ...

از امروز اسمش هاردیه...گلدکوی محبوب من...پمپ اکسیژنش خراب شد...
۳

از امروز اسمش هاردیه...گلدکوی محبوب من...پمپ اکسیژنش خراب شد...

خیلی جالبه بخونی شرط میبندم که کپی کنی..اگرA B C D E F G H I...
۴

خیلی جالبه بخونی شرط میبندم که کپی کنی..اگرA B C D E F G H I...

همیشه فکر میکردماینکه بی دریغ به کسی محبت کنیهواشو داشته باش...
۳

همیشه فکر میکردماینکه بی دریغ به کسی محبت کنیهواشو داشته باش...

ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﻳﻪ ﺑﻄﺮﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ . . .ﻛﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ . . ...
۵

ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﻳﻪ ﺑﻄﺮﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ . . .ﻛﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ . . ...

نذر کردم تا بیایی هر چه دارم مال توچشم های خسته و پر انتظا...
۶

نذر کردم تا بیایی هر چه دارم مال توچشم های خسته و پر انتظا...