❤ترنم❤

maman4taperanses

↻مڹ↻ ✔همینیمـ کہ میبینے✔ خوشټ نمیاڊ هرےツ

ℳε....ŋσcoρყ
۲

ℳε....ŋσcoρყ

تـــکـــتــــم گـــلـــی
۲

تـــکـــتــــم گـــلـــی

کـــــــیــــان جــــوووون ه.ـمـــه بگـــید ماشالا

کـــــــیــــان جــــوووون ه.ـمـــه بگـــید ماشالا

ŋσ cσρყ
۲

ŋσ cσρყ

تـــمــوم زنــدگــیـمـی عـشـق و آرزومـــی

تـــمــوم زنــدگــیـمـی عـشـق و آرزومـــی

یــاســان جــوووونم الــهی فـــدا خــنـده هــات شــم
۱

یــاســان جــوووونم الــهی فـــدا خــنـده هــات شــم

ارمـــیـــاعشــقــه
۱

ارمـــیـــاعشــقــه

خــــدا تـمـــوم دنـــیـــارو ازم بـگــیــر ولـــی بـا لـبـخ...
۱

خــــدا تـمـــوم دنـــیـــارو ازم بـگــیــر ولـــی بـا لـبـخ...

ارمــــیــــــاجـــووووونــــم
۱

ارمــــیــــــاجـــووووونــــم

شـــلـــوارم چــطـوره؟؟؟
۸

شـــلـــوارم چــطـوره؟؟؟

یـــاســـان جــیــگـــرمـــه
۲

یـــاســـان جــیــگـــرمـــه

کـــیــان و نـــیـــکــا عــشــقـــن
۴

کـــیــان و نـــیـــکــا عــشــقـــن

عشقم دیونه وار دوستت دارم
۱

عشقم دیونه وار دوستت دارم

یکی ا دبیرامون همین الان یهویی
۷

یکی ا دبیرامون همین الان یهویی

بـــــفــــرمایـــیــــد
۹

بـــــفــــرمایـــیــــد

یــــــهـــــ
۲

یــــــهـــــ

♥تکتم گلی♥
۶

♥تکتم گلی♥

♥امیر و ارمیا♥

♥امیر و ارمیا♥