.:blue_heart:هوایِ خوبحالِ خوباتفاقاتِ خوبو تو که دوست داشتن...
۴۲

.:blue_heart:هوایِ خوبحالِ خوباتفاقاتِ خوبو تو که دوست داشتن...

.:blue_heart:نوشتم اینبار #بهارکه گل کنی در من،دست هایم دارن...
۱۵

.:blue_heart:نوشتم اینبار #بهارکه گل کنی در من،دست هایم دارن...

.:blue_heart:هر چند رفته ای و دل از ما گسسته ایپیوسته پیشِ چ...
۱

.:blue_heart:هر چند رفته ای و دل از ما گسسته ایپیوسته پیشِ چ...

.:blue_heart:به من  ای #صبا    نسیمی      ز بهار د...
۲

.:blue_heart:به من ای #صبا نسیمی ز بهار د...

.:blue_heart:چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی... #حافظ :le...
۶

.:blue_heart:چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی... #حافظ :le...

.:blue_heart:میل رفتن مکن ای دوست، دمی با ما باش... #حافظ
۳

.:blue_heart:میل رفتن مکن ای دوست، دمی با ما باش... #حافظ

.:blue_heart:هوایِ خوبحالِ خوباتفاقاتِ خوبو تو که دوست داشتن...
۲

.:blue_heart:هوایِ خوبحالِ خوباتفاقاتِ خوبو تو که دوست داشتن...

.:blue_heart:این روزها که می گذرد ، هر روزاحساس می کنم که کس...
۵

.:blue_heart:این روزها که می گذرد ، هر روزاحساس می کنم که کس...

.:blue_heart:دردای دیروز شما دردای امروز منهروزی که #قلبم با...
۴

.:blue_heart:دردای دیروز شما دردای امروز منهروزی که #قلبم با...

آهسته با عبور صبا در زدی بهارآخر چه خوب شد که به ما سر زدی ب...
۱

آهسته با عبور صبا در زدی بهارآخر چه خوب شد که به ما سر زدی ب...

به فکر هیـچ کسی جز خودت مباش ای دلکه خودشناسی تو جز خداشناسی...
۸

به فکر هیـچ کسی جز خودت مباش ای دلکه خودشناسی تو جز خداشناسی...

من روزه به حکم عشق میگیرم و بساین گونه که جز برای او نیست نف...
۸۶

من روزه به حکم عشق میگیرم و بساین گونه که جز برای او نیست نف...

نفس میکشم با تمام وجود هوا پر شده از بهار و بهشتدو تا سیب بر...
۵۹

نفس میکشم با تمام وجود هوا پر شده از بهار و بهشتدو تا سیب بر...

بگو به عشق به این آشیانه برگرددبگو بهانه تویی ، بی بهانه برگ...
۸

بگو به عشق به این آشیانه برگرددبگو بهانه تویی ، بی بهانه برگ...

‏پدرم ﺳﻼﻡﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ؟پدر ...
۷

‏پدرم ﺳﻼﻡﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ؟پدر ...

تعجب نکن اگرشعر تازه ای نمینویسم....هیچ مدادی وقتی خیس میشود...
۸

تعجب نکن اگرشعر تازه ای نمینویسم....هیچ مدادی وقتی خیس میشود...

نسیم خوش خبر...
۲

نسیم خوش خبر...

هرروزبه شوق توبهانه دست خورشیدمیدهم تابیدارم کندمن تمام لبخن...
۸۲

هرروزبه شوق توبهانه دست خورشیدمیدهم تابیدارم کندمن تمام لبخن...