maryam

mana967

`|آموخته ام ڪه وقتی ناامید میشوم...
 خداوند
با تمام عظمتش ناراحت میشود
وعاشقانه انتظار میکشد،
که به رحمتش امیدوار شوم:).

#خاص
۵۳

#خاص

فرارسیدن ماه_محرمماه‌عزای‌ سیدوسالار شهیداناباعبدالله_الحسین...
۱۹

فرارسیدن ماه_محرمماه‌عزای‌ سیدوسالار شهیداناباعبدالله_الحسین...

ﺁﺭﻭﻡ... ﺁﺭﻭﻡ... ماه زیبای شهریور  این دعاهای زیبا در آخرین ر...
۶

ﺁﺭﻭﻡ... ﺁﺭﻭﻡ... ماه زیبای شهریور این دعاهای زیبا در آخرین ر...

#خاص #استوری
۲۷

#خاص #استوری

#خاص #جذاب #استوری
۳

#خاص #جذاب #استوری

#خاص #جذاب #عکس
۵

#خاص #جذاب #عکس

#خاص #جذاب #استوری
۹

#خاص #جذاب #استوری

#جذاب #استوری
۴

#جذاب #استوری

#خاص #جذاب #استوری

#خاص #جذاب #استوری

#خاص #جذاب #استوری

#خاص #جذاب #استوری

#خاص #جذاب
۱۰

#خاص #جذاب

#خاص #جذاب
۱۵

#خاص #جذاب

#خاص #جذاب
۲

#خاص #جذاب

#خاص #زیبا #جذاب
۱۲

#خاص #زیبا #جذاب

تا زمانی که "عادت"  دیدن خوبی ها به جای بدی ها در دیگران را ...
۱۳

تا زمانی که "عادت" دیدن خوبی ها به جای بدی ها در دیگران را ...

#جذاب #زیبا
۷

#جذاب #زیبا

ســلام صبحتون زیبا 🌸🍃و پرازخيـــرو بركـــت🌸🍃رزقتــون پـــاک ...
۱۲

ســلام صبحتون زیبا 🌸🍃و پرازخيـــرو بركـــت🌸🍃رزقتــون پـــاک ...

#خاص #جذاب #عکس_نوشته
۵۴

#خاص #جذاب #عکس_نوشته

#خاص #جذاب
۴۰

#خاص #جذاب