فاطمههٌ

manooeshgam

عاشق این دستگاه پزشکی ام:
ــــــــــ۸ــــ۸ـــــــــــــــ۸ـــــــــــــــــــــــــپایانــــــــــ َ

امتیاز
499830
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
30

هــــــــــر کی بگه این چیه ۱۰۰پست لایک میشه

30

من خودم مدرسه

30

خوزستانبه سلامتی بچه های اهواز و شوشتر و دزفول و آبادان و ب...

1

میدونید چرا سرعت رشد ناخن از مو بیشتره؟؟!!........-خودمم نمی...

4

نشسته بودم یه هو مامانم از آشپزخونه اومد، بی مقدمه شروع کرد ...

4

وقتی به یه مگس بال های پروانه رو بدینه قشنگ میشهنه میتونه با...

شیرین آنقدر هم شیرین نبود , اما فرهاد به هوایش کوه کندولی حا...

3

به مامانم میگم دیشب خواب بد دیدم!خواب دیدم یه گله کفتار به خ...

2

یهِ دُختَرآیے هَستَـن خِیـلے مَغرؤرَن بهِ کَسے رؤ نِمیـدَن ز...

1

بــــــــــــــــــــرج ایــــــــــفل

5

واقــــــــــعــــــــــا

2

بــــــــــعــــــــــلــــــــــه

2

بــــــــــعــــــــــلــــــــــه

2

والــــــــــا

3

خخخخخ مثــــــــــ خودم خودمونیــــــــــا کامــــــــــنت

1

بــــــــــعــــــــــلــــــــــه ابــــــــــانیا لـــــــ...

4

والــــــــــلــــــــــا

1

اوخــــــــــ