تولدی دیگر

mansureh326

عکس های قشنگ دلیل بر زیبایی تو نیست، ساخته دست عکاس است درونت را زیبا کن که مدیون هیچ عکاسی نباشی. خ

برف امروز پارک کنارمون ، خدایا شکرت

برف امروز پارک کنارمون ، خدایا شکرت

کیک گوشت خودم پز
۲

کیک گوشت خودم پز

یکسالگی حاج اقا شهراد و حاج خانوم شهزاد خخخ
۳

یکسالگی حاج اقا شهراد و حاج خانوم شهزاد خخخ

7 ماهگی دوقلوها شهزاد و شهراد
۲

7 ماهگی دوقلوها شهزاد و شهراد

ای شده مجنون خدا السلام / شاهرگ خون خدا السلامای شده سرشار د...
۱

ای شده مجنون خدا السلام / شاهرگ خون خدا السلامای شده سرشار د...

کی پاسخگوست ؟
۱

کی پاسخگوست ؟

تولدم مبارک
۲

تولدم مبارک

اردیبهشتیم
۲

اردیبهشتیم

بهار داره میاد
۱

بهار داره میاد

زمستان
۲

زمستان

این همون شهزاد و شهراد متولد 11ماه قبلن دو قلوهامون
۵

این همون شهزاد و شهراد متولد 11ماه قبلن دو قلوهامون

دلم تنگتون شده بود
۱

دلم تنگتون شده بود

"زن" است دیگر جوری "عاشق" می شود که "حس" می کنیهیچگاه از "کن...
۳

"زن" است دیگر جوری "عاشق" می شود که "حس" می کنیهیچگاه از "کن...

با ربنات تو ماه رمضان زندگی کردیم
۶

با ربنات تو ماه رمضان زندگی کردیم