manyyy3280
⇦ARMAN⇨manyyy3280@
Fàñ bøÿ~π ••çliçk

♚مــــْْن♚

✘اونــِْْـــقْْْْدر لجٌٰبـــــْْْْـــــازْْْو يکــــ دنـــْْْْــده امـــْْْْ ✘

کهـــْْ اگـــْْْْٰـــــــه بخـــــْْْـــــوامْْْ

شْْْٰٰادْْْ بــْْآشــْْْْٰٰمو بْْْْخنـــــْْْٰٰدم,

✓هيــــــْٰٰــــْْٰچــےْْ حٰٰتــےْْْْ غـــــرْْْٰٰوبْْٰ✓

جمْْْٰٰــــــْْْْعـــهــــْْْ هــْْْْْم نميْْْـــٰٰتونـهــْْْْ جلـــــوْْْْْٰٰمو بگْْٰٰيرهــْْْ

پــــْْْٰٰس

واٍْْْْســْْٰه نارْْْْٰاحتـــْْْْــ کرْْٰٰدن ْْٰمـــنْْ بيخـــــْْْْْْٰـــودےْْْ

✧کاْٰٰلرےٍْْْْ نســـــْْْٰٰـــــوزْْْونٌٰ✧


**Gælèxý~Π~wufan*
my best : minki shi
96دنبال شده‌ها
181دنبال کننده گان
20مطلب
16kامتیاز