لایک یادتون نره...

لایک یادتون نره...

قدر زندگیمون رو بدونیم چه خوب چه بد

قدر زندگیمون رو بدونیم چه خوب چه بد

نظرتون رو بگید

نظرتون رو بگید

رمضان مبارک

رمضان مبارک

هیچکس تنهایم را حس نکرد...

هیچکس تنهایم را حس نکرد...

چقدر زیبا میتوان زندگی کرد وقتی بتوانیم معمار زندگی خود باشیم

چقدر زیبا میتوان زندگی کرد وقتی بتوانیم معمار زندگی خود باشیم

قلب شکسته

قلب شکسته

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد خواهان کسی باش که خواهان تو باشد

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد خواهان کسی باش که خواهان تو باشد

دوستت دارم...

دوستت دارم...

رنگ گلدسته گلا فقط رز زرد همین عاشق هرکس که بشی عاقبتش درد همین ای عاشقای بی گناه ما همه زرد و بی کسیم تنهاییم مثل آسمون آواره ایم مثل نسیم همه باید یاد بگیریم ...

رنگ گلدسته گلا فقط رز زرد همین عاشق هرکس که بشی عاقبتش درد همین ای عاشقای بی گناه ما همه زرد و بی کسیم تنهاییم مثل آسمون آواره ایم مثل نسیم همه باید یاد بگیریم مثل مجنون بزرگ عاشق هرکس که بشی دیگه بهش نمیرسی...

و اما عشق ...

و اما عشق ...

لاویززززززززززززززز

لاویززززززززززززززز

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق به هر بی سروپایی نکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق به هر بی سروپایی نکنیم

صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم

صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم

پنجره زیباست اگر بگذارند عشق مخصوص تماشاست اگر بگذارند من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند.

پنجره زیباست اگر بگذارند عشق مخصوص تماشاست اگر بگذارند من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند.

بدون شرح

بدون شرح

شاید فردایی نباشد ...

شاید فردایی نباشد ...