maryam

maryam-50

منم مریم دختری از خطه خلیج همیشه فارس با قلبی به پاکی اقیانوس پراز صفا و به دور ازهرگونه دورنگی و ریا این متن رو باقلمی ساده مینویسم در فراسوي زمان،آنگاه كه هراس اين مي رود روزي خاطرمان فراموش شود،من دلم ميخواهد در قلبها جاودان بمانم كه روزي يادم تنها نباشدكه بدانند در اين روزگار مريمي بود كه روزهايش گاهي آفتابي،گاهي ابري،گاهي پر از خنده و گاهي پر از اندوه وتنهايي بود .يادم است روزي فروغ ميگفت:
تنها صداست كه ميماند اماشايدآن روزهاي دور ديگر صدايي نباشدواين گالری شايد مدركي باشد براي ماندن درقلب كساني كه دوستشان دارم

امتیاز
5565040
دنبال‌کنندگان
3793
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
33

سال نو مبارک

25

روز پدر بر پدران سرزمینم مبارک

14

اهل هرمزگانم

18

روز زن بر مهربانوان سرزمینم مبارک

44

برای دلت

29

یلدا مبارک

29

.خانه ام ابری ستیکسره روی زمین ابری ست با آن.از فراز گردنه خ...

35

تسلیت داداش امیر عزیزم

43

تو تنها نبودی

46

قسمت من

28

پرنده بی پرنده...

64

شاید از دوربیاید خبری

63

تالاب زیبای روستای من

28

ساده که باشی

30

عید برهمگی مبارک

42

ای همهمه ی نامای خلوت اوهامای ماه دل افروزای شام سیه فامخورشیدم و خاموشدریایم و آرامچشمی

59

صبح هدیه ای زیباست ازسوی خدا سوای همه هدیه هایش.پاک پاک پاک....

62

بازم یه سیزده بدر دیگه اومد و روز پرکشیدن پدر نازنینم بابایی...