جــهاد ســݪیݥـانے

maryam.084

قابل توجــہ ڪسانے که میگݩ اصݪ بده:/👇🏻
*

*مـادرم کنیز ‌ربـاب...
بـابـام‌ هم غلام عبــاس...
برادرم غلامــ علے اکبر...
خودمم کنیــز زینـــب...(★_★)
مــا اصل و نصبمــون غلامــ در خــونه حسـینهــ...
جــد در جــدمون‌نــوکرش‌بــودن.
غلامـ خانـه زادشیــم...☺️
+گفــت: تُ دنیــا چے دارے؟😃
-گفتــم:یــه چادر که رنگــش مشکیــه
چــون تا ابد عــزادار حسیـنِ
و یه سَر که اگــه لایق بــاشــه افتاده زیــر پــاشون...🙂
+خندید و گفتــ:روانے خدا شفات بده😂
-گفتــم:بیمارِ حسیــنم شــفا نمیخــوام
و جــــزحسیـ♥️ـــــن و کربـ✨ــــلا از خــ😍ـدا چیــزے نمیخوام...(:پـــ🐼ــانداے همیــشہ خستہ🐼

https://harfeto.timefriend.net/16062039146730


نـــاشݩاســݥو چــڪ میڪنم:)⤴

داݩشــمڹـد هسته اے_مۅشڪے مــا رو زدیــد..😔بـاڪے نیسـټ....😏بچ...
۷

داݩشــمڹـد هسته اے_مۅشڪے مــا رو زدیــد..😔بـاڪے نیسـټ....😏بچ...

#روزنامہ‌روزنامھ📚🗣بھ‌یک‌حالِ‌خوبِ‌وسطِ‌هیئت‌نیازمندیم :)"🖤
عکس بلند
۱۸

#روزنامہ‌روزنامھ📚🗣بھ‌یک‌حالِ‌خوبِ‌وسطِ‌هیئت‌نیازمندیم :)"🖤

دختر که باشی غرق احساسات و محبت می شوی.|🎈^_^📌دختر که باشی به...
۱۱

دختر که باشی غرق احساسات و محبت می شوی.|🎈^_^📌دختر که باشی به...

خــاطـرات دوســتانه تنها چیزهایے هسـتند که هیچگاهاز یاد انــ...
عکس بلند
۱۹

خــاطـرات دوســتانه تنها چیزهایے هسـتند که هیچگاهاز یاد انــ...

رفیــق!تـوییتنــهاداراییِدل‌نشینِمـن(:😍..#تنها_دلیـل‌_خنـده‌...

رفیــق!تـوییتنــهاداراییِدل‌نشینِمـن(:😍..#تنها_دلیـل‌_خنـده‌...

غنچہ‌اے تا هستپنھان در حجابمیڪند از او خــزان🍂 هم اجتناب☝️تـ...

غنچہ‌اے تا هستپنھان در حجابمیڪند از او خــزان🍂 هم اجتناب☝️تـ...

╏آنان ڪه یڪ عمر مردھ اندیڪ لحظھ ھم شھید نخواهند شدشهادٺ یڪ ع...
۳۶

╏آنان ڪه یڪ عمر مردھ اندیڪ لحظھ ھم شھید نخواهند شدشهادٺ یڪ ع...

[🧡]^وشاخه‌هاےروحم‌ازتاریکۍبه‌سوےنورگریختند!•°🌱^ #Rayehe_Dokh...

[🧡]^وشاخه‌هاےروحم‌ازتاریکۍبه‌سوےنورگریختند!•°🌱^ #Rayehe_Dokh...

[🌸🍃]سرسبز‌دل‌از‌شاخہ‌بریدم،‌تو‌چہ‌ڪردے؟افتادم‌وبرخاڪ‌رسیدم،ت...
۱۹

[🌸🍃]سرسبز‌دل‌از‌شاخہ‌بریدم،‌تو‌چہ‌ڪردے؟افتادم‌وبرخاڪ‌رسیدم،ت...

••🐚_عاشق‌رابرعکس‌کنی!میشود "قشاع"... 👀_دهخدارامیشناسی!؟👤لغت‌...
۱۲

••🐚_عاشق‌رابرعکس‌کنی!میشود "قشاع"... 👀_دهخدارامیشناسی!؟👤لغت‌...

تو كه در كوچه راه افتاديهمه جا غير كربلا بودي !!!با توأم آي ...
۲

تو كه در كوچه راه افتاديهمه جا غير كربلا بودي !!!با توأم آي ...

یہ روزےیہ جایےآدم‌هاےهم فرڪانس، همدیگر رو پیدا ميڪنن! مےشن ࢪ...

یہ روزےیہ جایےآدم‌هاےهم فرڪانس، همدیگر رو پیدا ميڪنن! مےشن ࢪ...

ســــرڋار مــا رو بـا ݥــۅشڪ زدنــد😔#مخلص_حاجی #حاجی_دلمون_ت...
۲۲

ســــرڋار مــا رو بـا ݥــۅشڪ زدنــد😔#مخلص_حاجی #حاجی_دلمون_ت...

#آقای_من♡مائیمُتو ای جآنکه جِگر گوشه مآیی...:)❤ #رهبرانه #مه...
۱۰۲

#آقای_من♡مائیمُتو ای جآنکه جِگر گوشه مآیی...:)❤ #رهبرانه #مه...

خداهیچوقت‌بھ‌توپشت‌نمیکنھچَپَکےنشستنِ‌خودتو؛تقصیرِاون‌ننداز‌...
۱۵

خداهیچوقت‌بھ‌توپشت‌نمیکنھچَپَکےنشستنِ‌خودتو؛تقصیرِاون‌ننداز‌...

ڋعــــاټ ڪــردݥ ؟؟!😌یا نـــــڣرینت؟؟😒
۱۷

ڋعــــاټ ڪــردݥ ؟؟!😌یا نـــــڣرینت؟؟😒

ڪربلا رفتن،دل‌میخوادوڪربلایۍموندن،سر!هرڪہ‌از سرگذشت،دلبرۍمۍڪ...
۱۲

ڪربلا رفتن،دل‌میخوادوڪربلایۍموندن،سر!هرڪہ‌از سرگذشت،دلبرۍمۍڪ...

شَرمَندهْـ داری‍مـ توُ دِخاݪَت‍تاتونـْــ زِن‍دگے می‍ڪُنی‍مـ....

شَرمَندهْـ داری‍مـ توُ دِخاݪَت‍تاتونـْــ زِن‍دگے می‍ڪُنی‍مـ....

چادرے ڪہ باشے😌میدونے باارزش ترین امانت حضرت زهرا💚رو دارےچادر...
۱۳

چادرے ڪہ باشے😌میدونے باارزش ترین امانت حضرت زهرا💚رو دارےچادر...

فرق‌هیئت‌ودانشگاهمون اونجاست‌کہ ...+توۍهیئت‌یہ‌ساراداریم کہ‌...
۱۳

فرق‌هیئت‌ودانشگاهمون اونجاست‌کہ ...+توۍهیئت‌یہ‌ساراداریم کہ‌...