بانوی اسفند

maryam1131

عکس من، برعکس من آسوده از درد و غم است.

"درد مردمم را دارم"
"درد ملتم را دارم"

طنز تلخ....

طنز تلخ....

اگر من بزرگ نمی شدم ، پدربزرگ هنوز زنده بود . اگر من بزرگ نم...
۸

اگر من بزرگ نمی شدم ، پدربزرگ هنوز زنده بود . اگر من بزرگ نم...

mبرای دوستان گل ویسگونی خودم....

mبرای دوستان گل ویسگونی خودم....

انرژي مثبت كلمات را فراموش نكنيم:نگو: ببخشید که مزاحمتان شدم...
۶

انرژي مثبت كلمات را فراموش نكنيم:نگو: ببخشید که مزاحمتان شدم...

دیوونگی که شاخ و دم نداره.....والله. ......
۵

دیوونگی که شاخ و دم نداره.....والله. ......

البته جدیدا باید یکی دیگه هم بهش اضافه کنیم..."پرواز خوشی را...
۱۰

البته جدیدا باید یکی دیگه هم بهش اضافه کنیم..."پرواز خوشی را...