ℳⓐⓡⓨⓐℳ

maryam@shiva..ir

فرق میان زندگی و مرگ،فقط یک قدم است.چشمت به جاده باشد،یک قدم که از جاده منحرف شوی در برهوتی.
و برهوت آغاز گم شدن است:milky_way:

برداشت تون از این متن چیه؟

برداشت تون از این متن چیه؟

#پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لایک_فالو_کامنت_یادتون_ن...
۳

#پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لایک_فالو_کامنت_یادتون_ن...

#پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لایک_فالو_کامنت_یادتون_ن...

#پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لایک_فالو_کامنت_یادتون_ن...

رضا مریدی عزیز یکی از بهترین‌ها

رضا مریدی عزیز یکی از بهترین‌ها

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...

#پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن

#پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...

#خاصترین

#خاصترین

#تکست_خاص

#تکست_خاص

به افتخار همه مردا

به افتخار همه مردا

#خاصترین
۱

#خاصترین

چنین رهایی و بیخیالی شده آرزومون... . #تنهایی

چنین رهایی و بیخیالی شده آرزومون... . #تنهایی

#پست_جدید #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن

#پست_جدید #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن

#پست_جدید
۱

#پست_جدید

#پست_جدید

#پست_جدید