maryam_s_gh

maryam_s_gh

مطمئنم گفته بودی
با توام ، تا روز مرگ
من فقط شڪ میکنم گاهی
مبادا مرده ام .....

من اینجا از نوازش نیزچون آزار ترسانم ....." بیاای خسته خاطر ...
۳۱

من اینجا از نوازش نیزچون آزار ترسانم ....." بیاای خسته خاطر ...

#کپشن خاص :         خوانده شود👇شخصی گرسنه  بود برایش  کلم آو...
۱۷

#کپشن خاص : خوانده شود👇شخصی گرسنه بود برایش کلم آو...

کاش سربشکند،پا بشکند،ولی دل نشکند..💔
۳

کاش سربشکند،پا بشکند،ولی دل نشکند..💔

خدا وقتی داشت تورو می افرید حواسش پرت ارزو های من بود ...شدی...
۳

خدا وقتی داشت تورو می افرید حواسش پرت ارزو های من بود ...شدی...

چوب خدا خیلی هم خوب صدا دارداین ما هستیم که خود را به کری زد...
۲

چوب خدا خیلی هم خوب صدا دارداین ما هستیم که خود را به کری زد...

دلم زندگی کردن میخواد ،از نفس کشیدن خسته شدم ...! ♥️↯
۴

دلم زندگی کردن میخواد ،از نفس کشیدن خسته شدم ...! ♥️↯

.دیر کردی ...نیمه ی عاشق ترم را باد برد  #حامد_عسگری♥️↯
۵

.دیر کردی ...نیمه ی عاشق ترم را باد برد #حامد_عسگری♥️↯

مادر از همه ما ضعیف تر بود !نه بخاطر غصه‌های مشترکمان ،بلکه ...
۱

مادر از همه ما ضعیف تر بود !نه بخاطر غصه‌های مشترکمان ،بلکه ...

آنکــه رفت به حرمت آنچه با خود برد.....حق بازگشــت ندارد ......

آنکــه رفت به حرمت آنچه با خود برد.....حق بازگشــت ندارد ......

.تو مهربان باشبگذار بگویندساده است!فراموش کار است!زود میبخشد...
۶

.تو مهربان باشبگذار بگویندساده است!فراموش کار است!زود میبخشد...

هر‌چه تَبر زدی مرا زخم نشد، جوانه شد..‌.!
۹

هر‌چه تَبر زدی مرا زخم نشد، جوانه شد..‌.!

همه میخوان حقیقتو بشنوند ولی هیچکس نمیخواد صادق باشه.
۹

همه میخوان حقیقتو بشنوند ولی هیچکس نمیخواد صادق باشه.

#قرنطینه.. #عاشقانه..
۱۲

#قرنطینه.. #عاشقانه..

رفتی ک تتها بمونم با خودم...
۲

رفتی ک تتها بمونم با خودم...

صبر داشته باش...
۲

صبر داشته باش...

گاهی دلم برای خودم تنگ میشود💔
۱۰

گاهی دلم برای خودم تنگ میشود💔

راست است که صاحبان دلهای حساس نمیمیرند... بلکه بی هنگام ناپد...
۸

راست است که صاحبان دلهای حساس نمیمیرند... بلکه بی هنگام ناپد...

گاهی اگر تمام مردهای شهر خریدار ناز تو باشند،تو فقط دلت می خ...
۱۲

گاهی اگر تمام مردهای شهر خریدار ناز تو باشند،تو فقط دلت می خ...

غرور گفت : غیر ممکن است...تجربه گفت : خطرناک است..عقل گفت : ...
۱۰

غرور گفت : غیر ممکن است...تجربه گفت : خطرناک است..عقل گفت : ...

💎👇👉تنهایی بهتراز باهرکسی بودنه...♥️↯
۵

💎👇👉تنهایی بهتراز باهرکسی بودنه...♥️↯