مریم جون

maryammlkj

دنبال کنید دنبال میشید

امتیاز
312120
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه
16

میگم گمشو میگه کدوم وری گمشممیگم تو بغلم

11

برای شورای دانش آموزی انتخاب شدم چه متنی بنویسم که بهم رأی ب...

3

هندی بلدی؟قیفر میتاپ ریز کاخبلد نیستی؟عیب نداره از آخر بخون.

19

دخترا گند میزنن یاپسرا

3

دخترا یا پسرا بچشرنو دوست دارن به مرگ بچه هاتون جواب

دخترا یا پسرا

3

دخترا بیشتر بچشونو دوست دارن یا پسرا به جون بچتون جواب

6

دخترا باحجاب ترن یا پسرا

7

دخترا غذا خوشمزه تر درست میکنن یا پسرا

7

دخترا هی از خودشون عکس میگیرن یا پسرا لایک کردی نظرم بده

7

دخترا عاشق ترن یا پسرا جواب

8

دخترا خنگ ترن یا پسرا

به مربع وسطیه نگاه کن و تکون بده