اینم عشقمه داداشم فداتشم
۱

اینم عشقمه داداشم فداتشم

اول من......مهراب
۴

اول من......مهراب

عازم کربلاام حلالم کنید
۹

عازم کربلاام حلالم کنید

هم تو پاکیهم هوای تهران......
۳

هم تو پاکیهم هوای تهران......

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز منورنه این دنیا که ما دیدیم...
۲

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز منورنه این دنیا که ما دیدیم...

و باز هم ما بردیم عشق است پرسپولیس:black_heart_suit::black_h...
۲

و باز هم ما بردیم عشق است پرسپولیس:black_heart_suit::black_h...

♡:black_heart_suit:
۱

♡:black_heart_suit:

بچه ها کیا شبکه اجتماعی باهم دارن؟هر کی داره بگه لطفا خیلی م...
۷

بچه ها کیا شبکه اجتماعی باهم دارن؟هر کی داره بگه لطفا خیلی م...

من خودم یه کوه بغضم خیلی داغونم...
۲

من خودم یه کوه بغضم خیلی داغونم...

بنظرتون این چیه؟هر کسی میدونه بگهتو حیاط خونمون بود
۳۹

بنظرتون این چیه؟هر کسی میدونه بگهتو حیاط خونمون بود

لطفا همه بگین....کامنت بزاریننننن مرسی..
۳

لطفا همه بگین....کامنت بزاریننننن مرسی..

خواهر زادم گازم گرفت خیلی درد داشت کلی جیق زدم ...
۸

خواهر زادم گازم گرفت خیلی درد داشت کلی جیق زدم ...

مسافرت ما سمیرم جای همتون سبز بود خیلی خوش گذشت..
۲

مسافرت ما سمیرم جای همتون سبز بود خیلی خوش گذشت..

نمیدونم چرا همه میخوان اشک منو در بیارن ....خسته شدم هر روز ...
۲

نمیدونم چرا همه میخوان اشک منو در بیارن ....خسته شدم هر روز ...

کنج اتاقهمبستر دیوارمکاش یکی مچم رابگیرد عادت بدیست تنهایی.....

کنج اتاقهمبستر دیوارمکاش یکی مچم رابگیرد عادت بدیست تنهایی.....

M.........M
۱۱

M.........M

برای آرزوهایم که میمیرند سکوتی میکنم سنگین تر از فریاد.....د...
۱

برای آرزوهایم که میمیرند سکوتی میکنم سنگین تر از فریاد.....د...

واقعا رفیق قد کوتاه نیازه....
۳

واقعا رفیق قد کوتاه نیازه....

.........
۴

.........

بیاین بحرفیم حوصلم سررفته...هر کی مث منه بیاد
۳

بیاین بحرفیم حوصلم سررفته...هر کی مث منه بیاد