آخه دیگه توی تلاویو اسرائیل هم؟؟؟؟:squared_id: @bohloool :hu...
۱۲

آخه دیگه توی تلاویو اسرائیل هم؟؟؟؟:squared_id: @bohloool :hu...

چه عجب صدای اساتید دراومد!:squared_id: @bohloool :hundred_po...
۱۰

چه عجب صدای اساتید دراومد!:squared_id: @bohloool :hundred_po...

:ear:درگوشی با #آقایون:exclamation_question_mark:️:exclamati...
۸

:ear:درگوشی با #آقایون:exclamation_question_mark:️:exclamati...

بے هیچـ استـعـ ـاره:leaf_fluttering_in_wind:وبـےهیچـ قافیهــ...
۴

بے هیچـ استـعـ ـاره:leaf_fluttering_in_wind:وبـےهیچـ قافیهــ...

:anger_symbol::heavy_large_circle:️:anger_symbol::heavy_larg...
۶

:anger_symbol::heavy_large_circle:️:anger_symbol::heavy_larg...

:heavy_black_heart:️| #چادرانه#شهادت فقط در خونغلطیدن نیست!ش...
۰

:heavy_black_heart:️| #چادرانه#شهادت فقط در خونغلطیدن نیست!ش...

#کلام شهید:#حجاب:cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind:از ...
۰

#کلام شهید:#حجاب:cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind:از ...

:raised_hand_with_fingers_splayed:حتما تا آخر بخونید:white_s...
۰

:raised_hand_with_fingers_splayed:حتما تا آخر بخونید:white_s...

چادر آخرین خاکریز است...دشمن پیش روے ڪرده...:raised_hand:خوا...
۰

چادر آخرین خاکریز است...دشمن پیش روے ڪرده...:raised_hand:خوا...

:palm_tree:️ کجای کاریم؟؟؟:ear_of_rice: خبرت هست که بی روی ت...
۲

:palm_tree:️ کجای کاریم؟؟؟:ear_of_rice: خبرت هست که بی روی ت...

:fire: تلگرام خانه تروریستها :fire: به آن دوستان که اعتقاد د...
۱

:fire: تلگرام خانه تروریستها :fire: به آن دوستان که اعتقاد د...

‌#چادرانــــــہ:rose:می گفت: اگر میگویید الگویتان حضرت زهرا(...
۲

‌#چادرانــــــہ:rose:می گفت: اگر میگویید الگویتان حضرت زهرا(...

#زندگی_به_شهدا:tulip:شهید عباس بابایی:cityscape:شوهر خواهرش ...
۲

#زندگی_به_شهدا:tulip:شهید عباس بابایی:cityscape:شوهر خواهرش ...

▒▒▒░░▓▓▓▒▒▒▒░░░▓▓▓▓:eyes: :automobile:دیدین پشت بعضی ماشین ه...
۰

▒▒▒░░▓▓▓▒▒▒▒░░░▓▓▓▓:eyes: :automobile:دیدین پشت بعضی ماشین ه...

حیرت آور است !!همه ی جهان حجاب دارد:کره زمین دارای پوشش است....
۲

حیرت آور است !!همه ی جهان حجاب دارد:کره زمین دارای پوشش است....

حفظ چادرحفظ دین و مذهب است❀:cherry_blossom: شیوه زهرا(س)درس ...
۱

حفظ چادرحفظ دین و مذهب است❀:cherry_blossom: شیوه زهرا(س)درس ...

چہ درخشان مےشوی بانو،:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: و...
۳

چہ درخشان مےشوی بانو،:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: و...

:tulip:پسر شهید دوید تا بابایش را بغل کند ، وقتی دید ماکته ز...
۴

:tulip:پسر شهید دوید تا بابایش را بغل کند ، وقتی دید ماکته ز...

#حدیــث_هفتــه★:large_blue_circle::small_orange_diamond:امام...
۴

#حدیــث_هفتــه★:large_blue_circle::small_orange_diamond:امام...