معصومه گلییی

masoomh1234

خدایا دل شکسته و مهربانم را مرنجان...
تو خود گفتی من به دل شکستگان نزدیکم...
من نیز دلی شکسته دارم.

خخههخهخههخخخ
۱۳۳

خخههخهخههخخخ

امیدوارم همیشع توی زندگیتون موفق و پیروز باشد هر جای دنیا ک ...
۳۳

امیدوارم همیشع توی زندگیتون موفق و پیروز باشد هر جای دنیا ک ...

خوبی بدی دیدید حلال کنیدخیلی خوش گذشت
۷

خوبی بدی دیدید حلال کنیدخیلی خوش گذشت

برای همیشه خدانگهدار
۵

برای همیشه خدانگهدار

دوست دارممممA
۲

دوست دارممممA

دوشتون دالم
۱

دوشتون دالم

لبم خخ
۱۹

لبم خخ

لبام
۱۳

لبام

ی سفر یهویی توی شمال خخخخ
۶

ی سفر یهویی توی شمال خخخخ

ی بوش بده
۲

ی بوش بده

عشقتم خدا جونم
۲

عشقتم خدا جونم

خخخخ منم
۱

خخخخ منم

خخخخخ ب زبون ما بوشهریااا
۱۴

خخخخخ ب زبون ما بوشهریااا

حالم جهنمعهه

حالم جهنمعهه

السلام الیک یا علی بن موسی الرضایا امام رضا ما رو بهم برسون
۲

السلام الیک یا علی بن موسی الرضایا امام رضا ما رو بهم برسون

عاشق ادبیاتم

عاشق ادبیاتم

عمو پورنگم از دستمون رفت خخه
۴

عمو پورنگم از دستمون رفت خخه

روحش شاد و یادش گرامی
۱

روحش شاد و یادش گرامی

شهر زیبامونفقط و فقط بوشهر رو عشقهههع فداش شین خخخخ
۸

شهر زیبامونفقط و فقط بوشهر رو عشقهههع فداش شین خخخخ