عاشقم....!!!

matin.artist

اخبار هنری + تاریخ هنر+کار های جدیدم --متاهل
متین صیرفیانپور هنرمند طراح نقاش بدون ادعا شاعر↓
http://instagraph.ir/harfeto/483557102
چالش حرف ناشناس

چهار سال آکادمی نقاشی رفتم
طراحی پایه را تمام کرده و دو تکنیک بلدم.

لایک . کامنت . فالو
اینستاگرام: matinseirafin_artist
اصفهانی ام
مهد فرهنگ و هنر
فروردینی

انسان از نظر احساس به ترتیب
یا ازت متنفرن
یا بی تفاوتن
یا بد نیستی
یا دوست دارن
یا عاشقتن
یا دوووووونه تن
ولی به هرحال باید بگم
طی شد این عمر
تو دانی به چه سان
پوچ و بس تند و چنان باد دمان
همه تقصیر من است
و خود میدانم
که نکردم فکری
که تامل ننمودم روزی
ساعتی یا آنی
که چه سان میگذرد عمر گران
کودکی رفت به بازی به فراغت به نشاط
فارغ از نیک و بد مرگ و حیات
همه گفتند کنون تا بچه است
بگذارید بخندد شادان
که پس از این دگرش
فرصت خندیدن نیست
بایدش نالیدن
من نپرسیدم هیچ
که چرا نتوان خندیدن
نتوان فارغ و وارسته ز غم
همه شادی دیدن
همچو مرغی آزاد هر زمان بال گشادن
سر هر بام که شد خوابیدن
من نپرسیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت
.......................
:black_heart_suit: ♡:black_heart_suit: ♡:black_heart_suit: ♡:black_heart_suit: ♡:black_heart_suit: ♡:black_heart_suit: ♡:black_heart_suit:

به کدام دادگاه؟؟!!!!
۳

به کدام دادگاه؟؟!!!!

شهیدشان کردند.
۱

شهیدشان کردند.

شهیدشان کردند

شهیدشان کردند

برابری با عدالت برابر نیست.

برابری با عدالت برابر نیست.

انقد دیدم اینجور آدما چقد با تیراشون کشتنم . امیدوارم دیگه ن...

انقد دیدم اینجور آدما چقد با تیراشون کشتنم . امیدوارم دیگه ن...

فکر کنم بدونین چیه.

فکر کنم بدونین چیه.

اولین بار میبینم !!!!!

اولین بار میبینم !!!!!

بدون مخاطب.

بدون مخاطب.