.....تسلیت باز ب دل سوخته....
۷

.....تسلیت باز ب دل سوخته....

فدای پدر و مادرم شم...
۲

فدای پدر و مادرم شم...

دددلتنگ...

دددلتنگ...

احساس و عشق را خرج هر انسانی نکنید...
۱

احساس و عشق را خرج هر انسانی نکنید...

عزت دست خداست...

عزت دست خداست...

از قضاوت مردم نترس...

از قضاوت مردم نترس...

کاش همه معنی راز زندگی را می دانستیم...

کاش همه معنی راز زندگی را می دانستیم...

ذات باید ارزشمند باشد...

ذات باید ارزشمند باشد...

شخصی از خدا دو چیز خواست...

شخصی از خدا دو چیز خواست...

دست اندازها نعمت بزرگی هستند...

دست اندازها نعمت بزرگی هستند...

عشق منه...
۱۸

عشق منه...

#عاشقانه

#عاشقانه