سیاه ترین نوزادی ک در قرن ۲۱ متولد شد . نژاد پدر و مادر وی ا...
۲

سیاه ترین نوزادی ک در قرن ۲۱ متولد شد . نژاد پدر و مادر وی ا...

دوست عجب امنیت خوبی ستمی توانی با او خود خودت باشی می توانی ...

دوست عجب امنیت خوبی ستمی توانی با او خود خودت باشی می توانی ...

دختری ک مشروب میخوره میگن:خرابه...سیگارمیکشه:خرابه...بی حجاب...
۱

دختری ک مشروب میخوره میگن:خرابه...سیگارمیکشه:خرابه...بی حجاب...

خودم گرفتم قشنگه؟
۸

خودم گرفتم قشنگه؟

پس زمینه مشکی

پس زمینه مشکی

خودم گرفتم.از گلی که عشقم بهم داد
۲

خودم گرفتم.از گلی که عشقم بهم داد

زندگیست دیگر!همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست،همه سازهایش کوک ...

زندگیست دیگر!همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست،همه سازهایش کوک ...

من خردادیممممم
۱۱

من خردادیممممم

به تعظیم مردم این زمانه اعتماد نکن.تعظیم آنان همانند خم شدن ...
۱

به تعظیم مردم این زمانه اعتماد نکن.تعظیم آنان همانند خم شدن ...

گرانترین خیابان
۵

گرانترین خیابان

هدیه. به شما دوستان عزیزفول آلبوم تیک تاکhttp://mob.irantune...
۲

هدیه. به شما دوستان عزیزفول آلبوم تیک تاکhttp://mob.irantune...