سلام دوستان دیدگاهتون را نسبت به این تصویر بیان کنید. با تشک...
۱۴

سلام دوستان دیدگاهتون را نسبت به این تصویر بیان کنید. با تشک...

واااا
۵

واااا

آیینه
۲

آیینه

کاش منم همچین حسی میداشتم
۳

کاش منم همچین حسی میداشتم

سلام.دوستان. وارد مسائل سیاسی نشید خواهشا. عربستان از خداشه ...
۴

سلام.دوستان. وارد مسائل سیاسی نشید خواهشا. عربستان از خداشه ...

دنیام شدی....
۱

دنیام شدی....

بمون......
۷

بمون......

جز با.....
۲

جز با.....

سلامتیش
۱

سلامتیش

فقط مخصوص......
۲

فقط مخصوص......

با تو ام......
۱

با تو ام......

یه دونه هر نفری
۱

یه دونه هر نفری

اینم.... متاسفم
۱

اینم.... متاسفم

سردار سلیمانی

سردار سلیمانی

...بدون شرح
۱

...بدون شرح

یه گوشتی داره که نگو هر کی نخورده خو نخورده بیخیال خهخهخهخه
۱۵

یه گوشتی داره که نگو هر کی نخورده خو نخورده بیخیال خهخهخهخه

بیا بلالیه بلال
۶

بیا بلالیه بلال

تقدیم به هر کی بدش میاد......
۵

تقدیم به هر کی بدش میاد......