سلام راننده پلاک 14 و 24سلاماین روزها پیش بینی شده یک میلیون...
۴

سلام راننده پلاک 14 و 24سلاماین روزها پیش بینی شده یک میلیون...

عیــد نزدیکـــــ استـــ....
۱

عیــد نزدیکـــــ استـــ....

عیــد نزدیکـــــ استـــ....
۱

عیــد نزدیکـــــ استـــ....

عیــد نزدیکـــــ استـــ....
۲

عیــد نزدیکـــــ استـــ....

احادیث از کتب اهل سنت هستند..بحث آزاد علمی غیر از بی احترامی...
۱

احادیث از کتب اهل سنت هستند..بحث آزاد علمی غیر از بی احترامی...

شهریار کاش می گفتی چراشب ز اسرار علی آگاه است! کاش از آن راز...
۱

شهریار کاش می گفتی چراشب ز اسرار علی آگاه است! کاش از آن راز...

طعم شیـــریــن شیعـــه بــودن
۱

طعم شیـــریــن شیعـــه بــودن

و فِرُّوا الی الله مِنَ الله

و فِرُّوا الی الله مِنَ الله

شهر من جایست که مسجد و کلیسا در کنار هم  هستند ، ابادان کلیس...
۱

شهر من جایست که مسجد و کلیسا در کنار هم هستند ، ابادان کلیس...

دو عدد خاله پیرزن
۲

دو عدد خاله پیرزن

اللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الفَرَج
۳

اللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الفَرَج

ارباب یه چیزی بگم دیگه آخرین حرفم باشه...... دم از عذاب مزن ...
۱

ارباب یه چیزی بگم دیگه آخرین حرفم باشه...... دم از عذاب مزن ...