مهدی شمالی

mehdi-one

مخاطب خاصم @ronakeftekhari پیج مشترک با روناک . تقدیم به روناک عزیزم💖👇
با تو لبخندم به رنگ یاس هاست 
عشق تو زیباترین احساس هاست...
یاد تو چون عطر تند رازقیست
با تو ماندن معنی دلدادگیست.....
یاد تو در گوشه ی قلبم نشست
شیشه اندوه دلتنگی شکست...
دست هایت را ز دستانم مگیر 
این منم در محبس عشقت اسیر...
یاد تو ارامش و تسکین من 
چشم هایت حسرت شیرین من...
بی تو باید از جهان دلسرد بود..
یا که همچون شاعری غمگین سرود.....
شانه هایت کوهی از تاب و توان.. 
نازنین با قلب تب دارم بمان و بمان...️
به پیجهای دیگه م دعوتین
پیج سیاه و سفید @khatshekan62
پیج رنگی @62ashofte
پیج تبلیغات @mehdi-shomali
یه پیج دیگه هم دارم

زنی اختیار نمی‌کنم
مالک هیچ زمینی نمی‌شوم
پدر هیچ بچه‌ای نمی‌شوم
تاجی بر سر نمی‌گذارم
و هیچ افتخاری کسب نمی‌کنم . . .

+ چقدر متن سوگند نایتس واچ شبیه به زندگی روزمره‌ی جوانان ایرانه [ قسمتی از دیالوگ گیم اف ترونز ]

#حیوانات #طنز #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#حیوانات #طنز #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۱۳ دقیقه پیش
1K
#حیوانات #طنز #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#حیوانات #طنز #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۱۴ دقیقه پیش
1K
#حیوانات #طنز #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#حیوانات #طنز #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۱۵ دقیقه پیش
1K
#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۱۶ دقیقه پیش
428
#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۱۷ دقیقه پیش
372
#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۱۸ دقیقه پیش
377
#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۱۹ دقیقه پیش
382
#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۲۰ دقیقه پیش
404
#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۲۱ دقیقه پیش
422
#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۲۲ دقیقه پیش
438
#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۲۳ دقیقه پیش
436
#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۲۴ دقیقه پیش
436
#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۲۵ دقیقه پیش
437
#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۲۶ دقیقه پیش
433
#حیوانات #هنری #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#حیوانات #هنری #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۲۷ دقیقه پیش
800
#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۲۸ دقیقه پیش
431
#هنری #حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#هنری #حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۲۹ دقیقه پیش
871
#هنری #حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#هنری #حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۳۰ دقیقه پیش
894
#هنری #حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#هنری #حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۳۱ دقیقه پیش
893
#هنری #حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

#هنری #حیوانات #متاهل_جان_متعهد_باش #لاشی_نباش_پسر

۳۲ دقیقه پیش
900