💧مهدے شمالے 💧

mehdi-one

پیج مشترک با مخاطب خاصم @ronakeftekhari
تقدیم به روناک عزیزم😘💖👇 بک ندی آنفالویی
#گیلان#رشت


دوستتت دارم ، نمی دانم ، چرایش را نپرس
اتفاقی دل سپردم ماجرایش را نپرس

بارها باریده ام در کوچه های بی کسی
در هوای بودنت ، اما کجایش را نپرس

آسمانت را حریم صحن آغوشم بکن
چون به پرواز آمدم حال و هوایم را نپرس

زندگی طعم غزل از استکان حافظ است
فال من خوش نیست بی تو ، محتوایش را نپرس
به پیج های دیگه م دعوتین

پیج سیاه و سفید @khatshekan62
پیج رنگی @62ashofte
پیج تبلیغات @mehdi-shomali
یه پیج دیگه هم دارم

#ژست_عکاسی#عاشقانه#هنر_عکاسی#بک
۱۱

#ژست_عکاسی#عاشقانه#هنر_عکاسی#بک

تقدیم به روناک عزیزم😘💖 @ronakeftekhariتو كيستي كه پراكنده در...
۴

تقدیم به روناک عزیزم😘💖 @ronakeftekhariتو كيستي كه پراكنده در...

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی

#ژست_عکاسی#بک#هنر_عکاسی