مهدی شمالی

mehdi-one

پیج مشترک با مخاطب خاصم @ronakeftekhari
تقدیم به روناک عزیزم👇 #گیلان#رشت
https://wisgoon.com/pin/29691497/


تقدیم به روناک عزیزم💖😘
گر شوم دیوانه ات دیوانه ی من میشوی؟
جان فدایت میکنم جانانه ی من میشوی؟

روبرویت مینشینم تا کنم عاشق تو را
گر کنم افسون تو را افسانه ی من میشوی؟

در دل تاریک شب شمع تو میگردد دلم
خود بگو سوزد پرم پروانه ی من میشوی؟

چشمه ی پاک نگاهت پر کند پیمانه ام
میشوم در باده"می" میخانه ی من میشوی؟

هر کجا شادی ببینم جای تو خالی کنم
شادی این خانه و کاشانه ی من میشوی؟

تا نگاهم میکنی مست و خرابت میشوم
گر شوم ویران تو ویرانه ی من میشوی؟

خود شگفت از این که دل دیوانه ی چشم تو شد
من شدم دیوانه ات دیوانه ی من میشوی؟

به پیج های دیگه م دعوتین

پیج سیاه و سفید @khatshekan62
پیج رنگی @62ashofte
پیج تبلیغات @mehdi-shomali
یه پیج دیگه هم دارم