عروسی دوست خوبم
۹

عروسی دوست خوبم

نعلت ارمنیه
۲۱

نعلت ارمنیه

در دنیایی که روح خودم مرا ترک خواهد کرد از دیگران انتظاری نخ...
۱

در دنیایی که روح خودم مرا ترک خواهد کرد از دیگران انتظاری نخ...

الاه رحمت السین سنی گوزل قارداش  💔💔 منیم دع آرزومدی کی سنین ...
۱۸

الاه رحمت السین سنی گوزل قارداش 💔💔 منیم دع آرزومدی کی سنین ...

باتمیاجاخ بو قانلار 💔💔
۸

باتمیاجاخ بو قانلار 💔💔

عشق داییش💞💞
۲۱

عشق داییش💞💞

اکبر ایمانی💞💞
۲

اکبر ایمانی💞💞

یاشاسین افتخارمیز بابک نحرین
۳

یاشاسین افتخارمیز بابک نحرین

یاشاسن آذربایجان
۵

یاشاسن آذربایجان