4     2 سرورته
۱

4 2 سرورته

هنری
۳

هنری

#عشق مادری

#عشق مادری

#ترانه علی دوستی
۴

#ترانه علی دوستی

#شهرزاد#خداحافظی تلخ
۱

#شهرزاد#خداحافظی تلخ

مهراوه شریفی نیا
۱

مهراوه شریفی نیا

بهنوش طباطبایی
۱

بهنوش طباطبایی

ترانه علیدوستی
۲

ترانه علیدوستی

اینم تبریک سال نو به 17 زبان دنیا،
.

.
 
انگلیسی، Happy New...

اینم تبریک سال نو به 17 زبان دنیا، . . انگلیسی، Happy New...

من دیگه حرفی ندارم

من دیگه حرفی ندارم

خخخخخخ
۲

خخخخخخ

دقیقااااا
۱

دقیقااااا

#armin.    baroon

#armin. baroon

خخخخخ
۱

خخخخخ

؟؟؟؟¿
۱۹

؟؟؟؟¿