***  شعری که آیت الله بهجت دراواخر عمرشان زمزمه میکردند....ب...
۴۴

*** شعری که آیت الله بهجت دراواخر عمرشان زمزمه میکردند....ب...

داییم میگه:تا تحریما اثر مستقیم نداشته باشه مشکلی نیست!تصورش...
۲

داییم میگه:تا تحریما اثر مستقیم نداشته باشه مشکلی نیست!تصورش...

روابط ﺍﻻﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ:ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ!ﺩﺭ ﯾﻤﻦ ﻋ...
۱۰

روابط ﺍﻻﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ:ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ!ﺩﺭ ﯾﻤﻦ ﻋ...

سرباز: ميشه برم دوستمو که زخمى شده نجات بدم؟فرمانده: ارزش ند...
۱۳

سرباز: ميشه برم دوستمو که زخمى شده نجات بدم؟فرمانده: ارزش ند...

ﺷﻌﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻮ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﺬﻑ ﻧﺎﻡ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺯ ﮐ...
۷

ﺷﻌﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻮ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﺬﻑ ﻧﺎﻡ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺯ ﮐ...

سلام به همه دوستای گل و با معرفت خودم، امیدوارم حالتون خوب خ...
۴۰

سلام به همه دوستای گل و با معرفت خودم، امیدوارم حالتون خوب خ...

شعر طنز :ﺯ ﺩﺳﺖ " ﻻﯾﻦ " ﻭ " ﻭﺍﯾﺒﺮ " ﻫﺮ ﺩﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ !ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺪ ...
۱۲

شعر طنز :ﺯ ﺩﺳﺖ " ﻻﯾﻦ " ﻭ " ﻭﺍﯾﺒﺮ " ﻫﺮ ﺩﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ !ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺪ ...

مورد داشتیم دختره رفته سوپر مارکت گفته اقا بيسكوييت دارين؟مر...
۷

مورد داشتیم دختره رفته سوپر مارکت گفته اقا بيسكوييت دارين؟مر...

دخترهای گل ویس روزتون مبارکراستی میدونین چرا روز دختر داریم ...
۱۳

دخترهای گل ویس روزتون مبارکراستی میدونین چرا روز دختر داریم ...

دﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻦ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻨﺪ......
۱۱

دﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻦ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻨﺪ......

ﺑﯽ ﺷﻮﻫﺮﯼ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ
ﺣﺘﯽ ﺗﻮ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎ...ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ، ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﺭﯾﺎ...
۹

ﺑﯽ ﺷﻮﻫﺮﯼ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﺗﻮ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎ...ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ، ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﺭﯾﺎ...

سلام به همه دوستای گل و با معرفت خودمامیدوارم حال همتون خوب ...
۷

سلام به همه دوستای گل و با معرفت خودمامیدوارم حال همتون خوب ...

خدایا جیب ما را پر بفرمامرا با تاجران دم خور بفرماهر آن کس م...
۳۰

خدایا جیب ما را پر بفرمامرا با تاجران دم خور بفرماهر آن کس م...

قابل توجه دختر خانوما...مرد باید خوش تیپ باشه و ته ریش داشته...
۸

قابل توجه دختر خانوما...مرد باید خوش تیپ باشه و ته ریش داشته...

ﺁﻗﺎ یه روز تو اتاق نشسته بودیم ﺗﺎ ﻟﺒﻮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﯾﻬﻮ بابام ﺍﻭﻣﺪ ...
۱۰

ﺁﻗﺎ یه روز تو اتاق نشسته بودیم ﺗﺎ ﻟﺒﻮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﯾﻬﻮ بابام ﺍﻭﻣﺪ ...

طرف نیم ساعت میره بیرون 40 بار ننه باباش بهش زنگ میزنن که کج...
۱۲

طرف نیم ساعت میره بیرون 40 بار ننه باباش بهش زنگ میزنن که کج...

ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﯾﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻨﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻥ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ!ﯾﻌﻨﯽ ﻻﻣﺼﺒ...
۲۱

ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﯾﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻨﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻥ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ!ﯾﻌﻨﯽ ﻻﻣﺼﺒ...

پسرخالم معدلش شده ۱۹٫۷۵
اونوقت سه روزه رفته تو اتاق درو رو خ...
۷

پسرخالم معدلش شده ۱۹٫۷۵ اونوقت سه روزه رفته تو اتاق درو رو خ...

ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻢِ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺭﻭﯼ ﻋﺮﺷﻪ
ﮐﺸﺘﯽ ، ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻣﮑﺰ...
۵

ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻢِ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺭﻭﯼ ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ ، ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻣﮑﺰ...

تو ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ : ﺁﻗﺎ... ﺁﻗﺎ.....
۱۵

تو ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ : ﺁﻗﺎ... ﺁﻗﺎ.....