مهراوه

mehravh

آرامم...! آرامشم مدیون انتظاریست که دیگر از کسی ندارم..."!!!

امتیاز
694160
دنبال کننده
1869
دنبال شونده
178
3

پیشاپیش عیدتون مبارک دوستااااان:rose::rose::rose:

آغاز یتیمی دنیا تسلیت...

9

سزاوار تپیدن نیستی...!!!

مثل جایِ خالی اش...

2

آنان که به سرمستی ما طعنه زنانندبگذار بمانند به خماری که ز...

5

مثلا منتظر عید و بهارم الکی مثلا کنج دلم غصه ندارم الکی به خ...

5

من حلالت کرده ام چون توی قرآن خوانده‌ام آیه ی شرا‌ََ یره بدج...

6

یلداتون قشنگ دوستان... :heavy_black_heart:

1

دل من تنگ تو شد کاش که پیدا بشویکه بیایی ودراین تنگی دل جا ب...

من حلالت کرده ام چون توی قرآن خوانده‌امآیه ی شرََا یره بدجور...

5

خوشحالی یعنی عروسی مرتضی جووووون :face_throwing_a_kiss::face...

یادت بخیر ...!!!

2

مـن فـقط تـشنہ خنـدیـدن لـب ھای توام ...ジ

10

از همان روزی کـه پای تـو بــه ایـن دنیا رســـیدغصه هایم یک ب...

6

چه حرفها که درونم نگفته میماند خوشا به حال شما که شاعری بلدی...

ﺗﺮﺳﻢ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻟﺐ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮﻭﺩﺗﺮﺳﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﻭﺯ ﻣ...

1

باورم نیستکه خیبرشکن از پا افتادحضرتِ"واژه‌ی برخاستن" از پا ...

2

ای ڪاش...

5

گاهی آدمی تنهاتر از آن است ڪه سڪوتش می گوید...!!!

6

نمی فهمی....