Reus_HD

mehrsamhs

"نخواستن" بحث خودش را دارد
نتوانستن هم ؛
و اما من درگیر کسی شده بودم که میتوانست ،
اما نخواست که بتواند!!!

امتیاز
82200
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
72

به سرم زد یک شب ناشناس امتحانش کنمبازیِ خطرناکی بود اما به ر...

3

:pensive_face:حالا که نیستی فکر نکن فراموشت کردما!نه...اتفاق...

5

تلفن همراهت را درنظر بگیر،حالش که خوب نباشد هنگ میکند..ابتدا...

1

اگر من رئیس یه شرکت مخابراتی :mobile_phone: بودمخدمات جالبی ...

1

:memo:« از چیزی که برای توست خوب مراقبت کن » هنوز صدایش در گ...

راست میگفتی، آدمِ "نُرمالی" نبودم !هـیچ چیزِ من نُرمال نبود ...

چشمانت را ببند و فکر کن !به‌ دونده ای که با مشکلی در پایش و ...

یک مرد میتونه بهت یاد بده کهتمام مرد ها شبیه هم نیستند

Does it hurt when you sit for hours in words that never not ...

3

:two_hearts::two_hearts:تا مے آمدم روزہ بگیرم.!روے ماہ ش را ...

1

گمــــان کــــردم قصــــدت از آبی که پشـــت ســـرم ریـختی ای...

از منـ قولـ گرفتـ..تا بخندمـ :)تا نَگِریَمـحالـ نمےدانددلتنگ...

1

کــــــاش حرفام زیــــــر نــــــویس داشحــــــداقلخــــــر ...