دلبرم 😊🙂♥️

دلبرم 😊🙂♥️

گاهی آدم می‌ماند بین بودن یا نبودن؛ به رفتن که فکر می‌کنی، ا...

گاهی آدم می‌ماند بین بودن یا نبودن؛ به رفتن که فکر می‌کنی، ا...

بزرگ ترین پشیمانی عمرم ساعت ها جمله ساختن برای کسانی بود که ...

بزرگ ترین پشیمانی عمرم ساعت ها جمله ساختن برای کسانی بود که ...

هرشب از پشت صفحه کوچک مبایلمدر آغوش میگیرمت عشقم نمیدانـــیچ...

هرشب از پشت صفحه کوچک مبایلمدر آغوش میگیرمت عشقم نمیدانـــیچ...

من مغرورم ولی از عذرخواهی نترسیدم به اشتباهم اعتراف کردم در ...

من مغرورم ولی از عذرخواهی نترسیدم به اشتباهم اعتراف کردم در ...

‍رو‍زا ‍بی‌حوص‍‌لہ . .‍ش‍‌ب‍ها ‍دلت‍‌نگ . .‍همینِ ‍زن‍‌دگی ‍...

‍رو‍زا ‍بی‌حوص‍‌لہ . .‍ش‍‌ب‍ها ‍دلت‍‌نگ . .‍همینِ ‍زن‍‌دگی ‍...

‌تو میتونی تماشام کنی مسخرم کنی     ‌سعی کنی جلومو بگیری    ...

‌تو میتونی تماشام کنی مسخرم کنی ‌سعی کنی جلومو بگیری ...

از همون بچگی عادت نداشتم چیزیو نصفه و نیمه داشته باشم یا بای...

از همون بچگی عادت نداشتم چیزیو نصفه و نیمه داشته باشم یا بای...

قوی باش هیچ مسیری خالی از امید نیست :))

قوی باش هیچ مسیری خالی از امید نیست :))