حرفهایی پر سکوت که سخترین لحظهای ناب تلخی را به همراه دارد

حرفهایی پر سکوت که سخترین لحظهای ناب تلخی را به همراه دارد

پر احساس
۱

پر احساس

ارزش یک بار خواندن را دارد

ارزش یک بار خواندن را دارد

دانشجویان عزیز بهتر درس بخوانید
۳

دانشجویان عزیز بهتر درس بخوانید

یه چای گرم تقدیم به رز سیاه که به فکر ماست قربون مرامش
۱

یه چای گرم تقدیم به رز سیاه که به فکر ماست قربون مرامش

گلهای سفید تقدیم به رز سیاه
۲

گلهای سفید تقدیم به رز سیاه

سلام رز سیاه میبینی مثل کوروش کبیر ما تو دل سنگ خوابیده

سلام رز سیاه میبینی مثل کوروش کبیر ما تو دل سنگ خوابیده

تمام ترانهاش تقدیم به رز سیاه

تمام ترانهاش تقدیم به رز سیاه

یه دوچرخه سفارشی برای رز سیاه
۱

یه دوچرخه سفارشی برای رز سیاه

داریوش بچسب
۱

داریوش بچسب

فیلم نجات سرباز رایان

فیلم نجات سرباز رایان

منصور

منصور

در فیلم ویلون اسیسن

در فیلم ویلون اسیسن

مردی که از صمیم قلب می‌پرستم
۲

مردی که از صمیم قلب می‌پرستم

تقدیم به black rose که به یاد.ما گمشدگان است
۱

تقدیم به black rose که به یاد.ما گمشدگان است

بازی محبوب من متال گیر

بازی محبوب من متال گیر