واقعا خیلی مردی
۸

واقعا خیلی مردی

عکس خودم
۵

عکس خودم

ﻣﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺯﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺁﻧﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ...
۱۹

ﻣﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺯﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺁﻧﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ...

واقعا یه زمانی عروس شهرهای ایران بودواقعا افسوس
۱۸

واقعا یه زمانی عروس شهرهای ایران بودواقعا افسوس

خرمشهرشهری که هرگز به حقش نرسید

خرمشهرشهری که هرگز به حقش نرسید

ساحل کارون خرمشهرشهری که هیچ وقت به حقش نرسید

ساحل کارون خرمشهرشهری که هیچ وقت به حقش نرسید

ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﺣﻮﺍ … ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ؟؟
۱۲

ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﺣﻮﺍ … ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ؟؟

ﻧﻔﺲ ﻧﻤﯽ ﮐﺸــــــــﺪ ﻫــــــــﻮﺍﻗـــــــــﺪﻡ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ ﺯﻣﯿـــــ...
۱۱

ﻧﻔﺲ ﻧﻤﯽ ﮐﺸــــــــﺪ ﻫــــــــﻮﺍﻗـــــــــﺪﻡ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ ﺯﻣﯿـــــ...

ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﻟﻘﮑﯽ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ :ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺟﻠﻮﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ...
۲۸

ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﻟﻘﮑﯽ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ :ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺟﻠﻮﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ...

مسابقه کدوم خواننده رو بیشتر دوستدارید
۳۶

مسابقه کدوم خواننده رو بیشتر دوستدارید

مسابقه کدوم خواننده رو بیشتر دوستدارید
۳۱

مسابقه کدوم خواننده رو بیشتر دوستدارید

جباریزیدان آسیایی
۱۲

جباریزیدان آسیایی

احسان حاج صفیکریم انصاری فر
۴

احسان حاج صفیکریم انصاری فر

تولدت مبارک مرد
۵

تولدت مبارک مرد

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﻗﺪﺭﺕﻣ...
۲۱

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﻗﺪﺭﺕﻣ...

پل خرمشهر

پل خرمشهر

پل خرمشهر
۲۴

پل خرمشهر

دورنمای پل خرمشهر

دورنمای پل خرمشهر

عکسهای خودم
۲۶

عکسهای خودم

ﺑﮕﻮ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﭼﯽ ﺑﻮﺩﯼ، ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺳﺎﮐﺖ ﻭ ﺳﺮﺩﯼ؟ﺧﻮﺩﺕ ﺁﺭﺍﻣﺸﻢ ﺑﻮﺩﯼ، ﺧ...
۱۴

ﺑﮕﻮ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﭼﯽ ﺑﻮﺩﯼ، ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺳﺎﮐﺖ ﻭ ﺳﺮﺩﯼ؟ﺧﻮﺩﺕ ﺁﺭﺍﻣﺸﻢ ﺑﻮﺩﯼ، ﺧ...