دنیا♥♥

meysamshirin

یه شبهایی هم هست...
حالت بده ها...
اما خوبی!
این خوب بودن فقط بخاطر حضور بعضیاست...
بعضیا...
چاکریم