بهش ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺑﺮﻱ ... ؟ ﺑــــــﺮﻭ ...... ﻭﻟﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺗﻮ...
۲

بهش ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺑﺮﻱ ... ؟ ﺑــــــﺮﻭ ...... ﻭﻟﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺗﻮ...

آخرین درد دل های لیلی و مجنون (شعر طنز)گله میکرد ز مجنون لیل...
۲

آخرین درد دل های لیلی و مجنون (شعر طنز)گله میکرد ز مجنون لیل...

ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﮐﺪﺍﻡ ﺯﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﺭﺍﻣﺖ کند؟ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻐﺾ ...
۶

ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﮐﺪﺍﻡ ﺯﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﺭﺍﻣﺖ کند؟ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻐﺾ ...

هر بار که می خواهم به سمـتـت بیایمیادم می افتد ”دلـتـنـگی”هر...
۱

هر بار که می خواهم به سمـتـت بیایمیادم می افتد ”دلـتـنـگی”هر...

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ مردمان این زمانه ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻡﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ...
۳

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ مردمان این زمانه ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻡﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ...

شک ندارمشک ندارم خداوندمراسرراهت قراردادتاعاشقت باشمازبین دی...
۳

شک ندارمشک ندارم خداوندمراسرراهت قراردادتاعاشقت باشمازبین دی...

نه عشقِ تو دريا بود،و نه دلِ من قايق..!تا به خود آمدم،امواجِ...

نه عشقِ تو دريا بود،و نه دلِ من قايق..!تا به خود آمدم،امواجِ...

* عشق یک چرخه است:وقتی عاشق می شوید، صدمه می بینید.وقتی صدمه...

* عشق یک چرخه است:وقتی عاشق می شوید، صدمه می بینید.وقتی صدمه...

وضع پو پسرم

وضع پو پسرم

مدتهاست چهره ات راعاشقانه در ذهنم نقاشی میكنمكارم را خوب بلد...
۱

مدتهاست چهره ات راعاشقانه در ذهنم نقاشی میكنمكارم را خوب بلد...

ﭘﯿﮑﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿــﺮ , ﺑﮕﻴـــــــــﺮ , ﺑﺎﻟـــــــــﺎﺗــﺮ . . ....
۳

ﭘﯿﮑﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿــﺮ , ﺑﮕﻴـــــــــﺮ , ﺑﺎﻟـــــــــﺎﺗــﺮ . . ....

مردی متوجه شد که گوش همسرش شنوایی اش کم شده است.ولی نمی دانس...
۳

مردی متوجه شد که گوش همسرش شنوایی اش کم شده است.ولی نمی دانس...

مردی متوجه شد که گوش همسرش شنوایی اش کم شده است.ولی نمی دانس...

مردی متوجه شد که گوش همسرش شنوایی اش کم شده است.ولی نمی دانس...

. ✅پندهای طلایی✅1��هیچوقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن...
۱

. ✅پندهای طلایی✅1��هیچوقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن...

حرم حضرت معصومه
۲

حرم حضرت معصومه

گفتی که می بوسم تورا، گفتم تمنا می کنمگفتی اگربیند کسی ،گفتم...
۴

گفتی که می بوسم تورا، گفتم تمنا می کنمگفتی اگربیند کسی ،گفتم...

فداش بشم
۹

فداش بشم

عزیزخاله
۱۸

عزیزخاله

⊙مامانم بابامو صدا زد که در شیشه سس رو باز کنهپدرم بعد از کل...
۵

⊙مامانم بابامو صدا زد که در شیشه سس رو باز کنهپدرم بعد از کل...

سلام دوستان بعدازمدتی باز اومدم پیشتون
۲

سلام دوستان بعدازمدتی باز اومدم پیشتون