wisgoon-logo

خانه

مطالب منتخب

مطالب جدید

مطالب محبوب

عربي

دانلود اپلیکیشن

درباره ما

تماس با ما

قوانین

دسته بندی ها

milad.mo

milad.mo

@milad.mo پستام مخاطب خاصی نداره و واسه دل خودمه .... تنهایی راترجیح بده به تن‌هایی که، روحشان با دیگریست! تنهایی تقدیر من نیست ترجیح من است!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌ نه کسی را می خواهم که عاشقم باشد ، نه نیازی به توجه و محبتِ کسی دارم ... این روزها ؛ فقط خلوتی دنج و بدونِ واسطه می خواهم ، به دور از نگاه ها ، به دور از قضاوت ها ، به دور از تمامِ بی انصافی ها ... جایی که نه صدایی باشد برایِ شنیدن ، نه حرفی برایِ گفتن ، و نه اشکی برایِ ریختن ... جایی که کمی نفس بکشم ، کمی فکر کنم ، کمی آرام بگیرم ... کاش کسی می فهمید وزن یک آه در زمان دلتنگی چقدر سنگین است... هیچکدامتان بدونِ عشق نمی میرید تمام کنید این همه آه و ناله را! مگر تنهایی چه ایرادی دارد که وقتی ترکتان می کنند آسمان را به زمین می آورید؟ و هر طور شده می خواهید به زور وبالِ گردنِ کسی باشید که بعد از چند مدت شما را به خاکِ سیاه می نشاند! گذشت آن زمانی که رابطه ها بویِ خوشِ معصومیت داشت... اما حالا چند روز که نباشی به قولِ خودشان بهتر از تو خیلی ها هستند! اگر آدمِ دلخواهت را پیدا کردی که بُرده ایی اما اگر اتفاقی که می خواستی نیفتاد همیشه خودت باش با خودت! تنهایی خیلی با شکوه است... دیگر درد نمیکِشی،خرابت نمی کنند

۶k

مطلب

۳۱۸

دنبال کننده

۰

دنبال شونده

مطالب
کالکشن ها
milad.mo 36821793
milad.mo
milad.mo
milad.mo 36821700
milad.mo
milad.mo
milad.mo 36821619
milad.mo
milad.mo
milad.mo 36821581
milad.mo
milad.mo
milad.mo 36821565
milad.mo
milad.mo