شاید اشکال کار اینجاست که ما از برخی جملات فهم مشترکی نداریم...
۲

شاید اشکال کار اینجاست که ما از برخی جملات فهم مشترکی نداریم...

‏ما‌درونگراها‌خیلی‌که‌بخوایم‌سر‌یکی‌داد‌و‌هوار‌کنیم‌دیگه‌باه...

‏ما‌درونگراها‌خیلی‌که‌بخوایم‌سر‌یکی‌داد‌و‌هوار‌کنیم‌دیگه‌باه...

من رویایی دارم که غیر ممکن نیست ^^#خاص
۵

من رویایی دارم که غیر ممکن نیست ^^#خاص

سقوط ، از طبقه‌ی سوم، همانقدر درد آور است كه سقوط از طبقه ی ...
۵

سقوط ، از طبقه‌ی سوم، همانقدر درد آور است كه سقوط از طبقه ی ...

به قول رضا دانشور: "درد آمده است، تا حدِ بی دردی.."#خاص
۳

به قول رضا دانشور: "درد آمده است، تا حدِ بی دردی.."#خاص

یه ضرب المثل ژاپنی هست که میگه:برای یه سامورایی همه جا ژاپنه...
۱۱

یه ضرب المثل ژاپنی هست که میگه:برای یه سامورایی همه جا ژاپنه...

سخت تر از ایناشم رد کردیم و شده .. #خاص
۱

سخت تر از ایناشم رد کردیم و شده .. #خاص

‏تو مَپِندارکه خاموشیِ منهست بُرهانِ فراموشیِ من ...    ...
۲

‏تو مَپِندارکه خاموشیِ منهست بُرهانِ فراموشیِ من ... ...

این را فهمیدم که در زندگی‌مان همه‌چیز امکان‌پذیر است ؛امکان‌...
۷

این را فهمیدم که در زندگی‌مان همه‌چیز امکان‌پذیر است ؛امکان‌...

نه!همیشه جنگیدن خوب نیست!من همیشه جنگیدمتا یه چیزایی رو عوض ...
۷

نه!همیشه جنگیدن خوب نیست!من همیشه جنگیدمتا یه چیزایی رو عوض ...

ندیده ای ؟!همان انگشت که ماه را نشان می دادماشه را کشید ... ...
۱

ندیده ای ؟!همان انگشت که ماه را نشان می دادماشه را کشید ... ...

گیر کردم همونجایی که بهرام افشاری تک فُلان استند آپش میگه: "...
۲

گیر کردم همونجایی که بهرام افشاری تک فُلان استند آپش میگه: "...

- چگونه خودت را ساختی؟- زخم به زخم!             ...
۱

- چگونه خودت را ساختی؟- زخم به زخم! ...

شاید رویات داشتن یه ستاره باشه و خدا برات یه ماه خواسته :) ...
۶

شاید رویات داشتن یه ستاره باشه و خدا برات یه ماه خواسته :) ...

زاده می‌شويم چون حبابیعمر می‌گذرانيم چون كفیمی‌ميريم چون موج...
۴

زاده می‌شويم چون حبابیعمر می‌گذرانيم چون كفیمی‌ميريم چون موج...

منو نمیشه حدس زد با این غرور لعنتیهیچ وقت نخواستم ببینیم تو ...
۴

منو نمیشه حدس زد با این غرور لعنتیهیچ وقت نخواستم ببینیم تو ...

تو به من آموختی؛هر کسی لایق نیست که بماند در دل :)     ...
۴

تو به من آموختی؛هر کسی لایق نیست که بماند در دل :) ...

فعلا سَبک‌بار و هوشیارم و به این [فعلا]، این زمان نامعینِ مح...
۱

فعلا سَبک‌بار و هوشیارم و به این [فعلا]، این زمان نامعینِ مح...

یه جایی باید بهت بَر بخوره؛باید جلویِ شوخی هایِ بیجا و پر از...
۴

یه جایی باید بهت بَر بخوره؛باید جلویِ شوخی هایِ بیجا و پر از...