ميم . سين

mim_sin_315

امتیاز
22610
دنبال‌کنندگان
64
دنبال‌‌شوندگان
445
مورد‌ علاقه

#سلطان_علی_موسی_الرضا #امام_رضا #مشهد_الرضا #گنبد_طلایی #صحن...

8

با محمدجانِ طاهریان قاری عزیز و آقاعرفانشب آخر دهه اول#حلقه_...

7

بعضی وفتا بخاطره آدمای بی‌لیاقت آدمای با ارزش زندگیتو از دست...

5

بیخیال اگه پشت سرم حرف میزنید... مهم اینه سرمو که میچرخونم خ...

1

یادِ تو مصلحتِ خویش ببرد از یادم...جانم بح بح#عشق #رفیق #دوس...

5

بخشیدن بعضی ها مثل دادن یه گلوله بهشونهتا اون تیری رو که خطا...

3

فرداباز هم به تو فکر خواهم کردمثل دریا، به ادامه‌ ی خویش#سید...

2

خورشید نه ؛این یادِ توست کههر صُبح طلوع میکُند در مَن ..#نیل...

مرا تبی است که اگر از درون برون افتدبه نبض من نتواند طبیب دس...

1

از دردهایِ کوچک است که آدم ها می نالندضربه اگر سهمگین باشددر...

8

به ابرویت قسم وقتی غضب کردی یقین کردمکه میخواعی مرا با یک نگ...

خودت را برای نگه داشتنِ ،هیچ فردی در زندگیت عوض نکن !تو خودت...

3

آنقدرراهِ حل هایِ درست و منطقی ات رابه رُخم نکشمن آدمِ اشتبا...

12

‌آنانکه دستی را که نان‌شان می‌داد، گاز گرفتند، محکوم‌اند به ...

4

گفتم دل را به پند دَرمان کنمشجان را به کمند سر به فرمان کنمش...

3

There is no difference between a wise man and a fool when th...

4

.__________________________برای ابراز محبت هاخودتان پیش قدم ...

11

.ما گر ز سر بریده میترسیدیمدر مستی مرگمان نمیترسیدیم..دردسر ...

4

.خواستم دنیا را بسازم....اما متوجه نبودم که او خود بنّایی با...