آمدم ای شاه پناهم بده
۱

آمدم ای شاه پناهم بده

یا علی موسی الرضا
۰

یا علی موسی الرضا

یا علی ابن موس الرضا
۶

یا علی ابن موس الرضا

به یاد سردار
۳

به یاد سردار

‌           پنج شنبه است و یاد درگذشتگان
۰

‌ پنج شنبه است و یاد درگذشتگان

▪️رهبر انقلاب:شخصیت وجودی امام که در جایی برای شهادت اسیری ا...
۰

▪️رهبر انقلاب:شخصیت وجودی امام که در جایی برای شهادت اسیری ا...

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨ...
۲

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨ...

رهبرانقلاب: مجرم اصلی فاجعه فلسطین، دولتهای غربی و سیاستهای ...
۲

رهبرانقلاب: مجرم اصلی فاجعه فلسطین، دولتهای غربی و سیاستهای ...

#اسرائیل تنها طی 3سال گذشته بیش از 230بار به #سوریه حمله کرد...
۰

#اسرائیل تنها طی 3سال گذشته بیش از 230بار به #سوریه حمله کرد...

🚩 #شهید_سلیمانی.. فرمانده شهید #سپاه_قدس: «دفاع از فلسطین ا...
۰

🚩 #شهید_سلیمانی.. فرمانده شهید #سپاه_قدس: «دفاع از فلسطین ا...

📡شبهه:❓ایا ادعای تاریخی قوم یهود بر سرزمین فلسطین صحیح است؟؟...
۰

📡شبهه:❓ایا ادعای تاریخی قوم یهود بر سرزمین فلسطین صحیح است؟؟...

🚩 بمیرم برای تپش آن قلب کوچک ترسیده ات. والله قسم کسیکه دلش ...
۲

🚩 بمیرم برای تپش آن قلب کوچک ترسیده ات. والله قسم کسیکه دلش ...

🏴🚩🚩ای نخل های سربرگریبان کشیده،امشب شب غریبی شماست..... این ...
۰

🏴🚩🚩ای نخل های سربرگریبان کشیده،امشب شب غریبی شماست..... این ...

ﻋﻠﯽ از ﭘﺎ اﻓﺘﺎدﺧﺒﺮ زﺧﻢ ﺳﺮش ورد زﺑﺎن ﻫﺎ اﻓﺘﺎد #لیله_القدر_اما...
۰

ﻋﻠﯽ از ﭘﺎ اﻓﺘﺎدﺧﺒﺮ زﺧﻢ ﺳﺮش ورد زﺑﺎن ﻫﺎ اﻓﺘﺎد #لیله_القدر_اما...

بر فرق آسمان تیغ زدند.. درد #علی(ع) اما، ضربت آن لعین روسیاه...
۰

بر فرق آسمان تیغ زدند.. درد #علی(ع) اما، ضربت آن لعین روسیاه...

ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﺪﺍﯼ من!ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪ...
۰

ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﺪﺍﯼ من!ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪ...

🌟 مگر تقدیری هست، بالاتر از تو ؟ ؛ برای زمینی که لبِ پرتگاه ...
۰

🌟 مگر تقدیری هست، بالاتر از تو ؟ ؛ برای زمینی که لبِ پرتگاه ...

💚عاقبت یک روز...میان صحن جامع قاسم‌بن‌الحسنبرایت زیارت‌نامه ...
۰

💚عاقبت یک روز...میان صحن جامع قاسم‌بن‌الحسنبرایت زیارت‌نامه ...

امشب شام میلاد تولد سید شباب اهل جنت کریم اهل بیت غریب مادر؛...
۰

امشب شام میلاد تولد سید شباب اهل جنت کریم اهل بیت غریب مادر؛...

🌙ماه مبارک #رمضانبرای آن است که یک ماه مرخصی از زمین براے سف...
۱

🌙ماه مبارک #رمضانبرای آن است که یک ماه مرخصی از زمین براے سف...