مینا

mina7525

...

امتیاز
3660
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
2

جالب است...

7

طرفدارای سهراب پاکزاد،امیر طبری،نیما وارستهلایک کننآهنگاشون ...

4

کیا طرفدارشن؟خیلی خوش سلیقه این

طرافدارای هردوشون که البته یکی هستن لااااااایک

1

طفلکی بدجور به آخر خط رسیده...

برج آزادی

6

سهراب پاکزادآهنگای گروهشون فوقالعادس