ما هر دو خسته بودیم ؛با زخم هایی عمیق بر روح هامان ....ما هر...

ما هر دو خسته بودیم ؛با زخم هایی عمیق بر روح هامان ....ما هر...

‌ساعت‌ها اشتباه میروم، از رسیدن میترسممیترسم،کسی منتظرم نباش...

‌ساعت‌ها اشتباه میروم، از رسیدن میترسممیترسم،کسی منتظرم نباش...

#پست_جدید #تکست_خاص #عاشقانه #تنهایی

#پست_جدید #تکست_خاص #عاشقانه #تنهایی

عاشقانه

عاشقانه

گاهی هم آدم لازم دارد که نباشد، که نه اینکه کلا وجود نداشته ...

گاهی هم آدم لازم دارد که نباشد، که نه اینکه کلا وجود نداشته ...

دلتنگی  عاشقانه

دلتنگی عاشقانه

عاشقانه

عاشقانه

عاشقانه

عاشقانه

عاشقانه

عاشقانه

كاشكی قهر ميكرديماز هم جدا ميشديمبعد يه مدتبي هوا پيام ميداد...

كاشكی قهر ميكرديماز هم جدا ميشديمبعد يه مدتبي هوا پيام ميداد...

امروز یه ‌جایی ‌خوندم ‌که ‌یکی ‌گفته‌ بود: (( امروز با خیال ...
۲

امروز یه ‌جایی ‌خوندم ‌که ‌یکی ‌گفته‌ بود: (( امروز با خیال ...

•∆• مگر مرگ چیست؟توقف یک سلسله اعمال فیزیولوژیکی! یک چیز ِ م...

•∆• مگر مرگ چیست؟توقف یک سلسله اعمال فیزیولوژیکی! یک چیز ِ م...

آدمهاى زندگيت رو ارزيابى كن. بعد جايگاه شون رو ترفيع، تنزيل ...

آدمهاى زندگيت رو ارزيابى كن. بعد جايگاه شون رو ترفيع، تنزيل ...

توو خواب و بیداری بودم که پیامشو باز کردم: «توو مشتت بودا..»...
۱

توو خواب و بیداری بودم که پیامشو باز کردم: «توو مشتت بودا..»...

شاید روزیبی آنکه نامت را بدانمبا هم از خیابانی گذشته ایمو بی...
۱

شاید روزیبی آنکه نامت را بدانمبا هم از خیابانی گذشته ایمو بی...

شبي شايد رها كردم جهانِ پر اضطرابم را... #زیبا

شبي شايد رها كردم جهانِ پر اضطرابم را... #زیبا

من اعتراف میکنم بزرگ ترین دروغ هامو به خودم میگم،هرشب به دنی...

من اعتراف میکنم بزرگ ترین دروغ هامو به خودم میگم،هرشب به دنی...

شاید تمام زندگی، چیزی بیش از یک آماده سازی طولانی برای ترک گ...

شاید تمام زندگی، چیزی بیش از یک آماده سازی طولانی برای ترک گ...

گاهیسراغم را بگیر...حالم را بپرسنگذار فکر کنمچه پیش پا افتاد...

گاهیسراغم را بگیر...حالم را بپرسنگذار فکر کنمچه پیش پا افتاد...