یه شیطون بی احساس

mino-m-80

میخواهم بد باشم انقدر بد که بی انتهاست خودش میخواست بد باشم نه من خودش این کار را کرد ن من
خود شاهد بود وجودم اری از هر بدی و نامهربانی و ...
خدا خود شاهد بودی
من کاری نکردم خود کرد خود خواست و خود این گونه رفتار میکرد
تظاهر به علاقه و دوس داشتن داشت ولی خود میدانست همه تظاهر است
شاید هم دوستم داشت ولی خود کاری کرد که شک در وجودم ریشه کند که باعث دوگانگی شوم
خدایا خود کرده را تدبیر نیست
خود کرد ن من

اودافض
۲۳

اودافض

خودش میدونه دوسش دارم ولی اذیت میکنه:unamused_face:

خودش میدونه دوسش دارم ولی اذیت میکنه:unamused_face:

:pensive_face:
۵

:pensive_face:

:face_without_mouth:

:face_without_mouth:

ایا واقعا اینجوریه؟؟
۵

ایا واقعا اینجوریه؟؟

والا
۲

والا

تولدت مبارک پسر خوب با ارزوی خوشبختی سعادت و دستیابی به خواس...
۳

تولدت مبارک پسر خوب با ارزوی خوشبختی سعادت و دستیابی به خواس...

او مایگاد:anguished_face::anguished_face::anguished_face::an...
۴۴

او مایگاد:anguished_face::anguished_face::anguished_face::an...

:neutral_face:همه یه دو صدا کنین منو ببینم
۱۲

:neutral_face:همه یه دو صدا کنین منو ببینم

فردا تولد یه هیولاس:confused_face:تفلدت مبارک اقا پسر@sajjad...
۳

فردا تولد یه هیولاس:confused_face:تفلدت مبارک اقا پسر@sajjad...

یه سوال:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat::winking...
۱۳۲

یه سوال:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat::winking...

شجاع باش
۱۵

شجاع باش

چی میگفتی
۱۷

چی میگفتی

بخداهرچی بیشتر اذیت کنه بیشتر دوست داره
۵

بخداهرچی بیشتر اذیت کنه بیشتر دوست داره

بهم میگن این یکی از بستگان منِ چون همش خوابِ

بهم میگن این یکی از بستگان منِ چون همش خوابِ