ﻣﻴﻨﻮ

mino888

امتیاز
26990
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
2

به یاد بچه هایی که از ویسگون رفتن

از روی پل برو دیگه

کی جرات داره بشبنه این جا؟ ما که شانس نداریم همون لبه ترک دا...

1

بدون شرح

1

com .........

چطوری تو

دوسش دارین

جالبه مگه نه؟

1

بابا تمرکز

1

امیدوارم نیوفته

از جونش سیر شده یا خیلی مهارت داره

اینو نگاه

1

آخه جا کم آورده اونجا نشته؟

1

جالبه

وای بیچارها

دوست دارین اینجا با عشقت بشبنی؟

کی از این عروسک داشت

منو تو جیبتون میذاری