برای مهندسین بن بستی وجود ندارد آنان یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت روزم مبارک
۱

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد آنان یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت روزم مبارک

روز مهندس مبارک ‌

روز مهندس مبارک ‌

حال و هوای همیشه آروم
۳

حال و هوای همیشه آروم

عشق و حال با رفقا

عشق و حال با رفقا

آسمونتون آبی

آسمونتون آبی

#پست_جدید #عشق

#پست_جدید #عشق

آخرشم من با اینکارام آشپزخونه رو آتیش می زنم جمله ایه حرصی مامان
۱۲

آخرشم من با اینکارام آشپزخونه رو آتیش می زنم جمله ایه حرصی مامان

آمین.   ادامه اش
۱

آمین. ادامه اش

آمین یا رب العالمین
۴

آمین یا رب العالمین

حلوا بهرینی  رنگین کمانی
۴

حلوا بهرینی رنگین کمانی

بارون نم نم چتر و خیابون بازم دلم هواتو کرده زیر  بارون

بارون نم نم چتر و خیابون بازم دلم هواتو کرده زیر بارون

عشق فقط هوای بارونی

عشق فقط هوای بارونی