Motahare.M

miss_motahar

به نام خدا و دیگر هیچ و تنها انسان باش و دیگر هیچ …!

امتیاز
83580
دنبال کننده
1867
دنبال شونده
178

امروز روز اوناییه که چال گونه دارن روزم مبارک...:face_savour...

2

اخه مگه از اینا بهترم هس:smiling_face_with_heart-shaped_eyes...

نمی دانم چه رابطه ایست میان تو با رنگ هادلتنگت که میشوم زندگ...

خودت باش مگ خودت چشه؟؟؟؟

امـتـداد بـازوانـت مـی شـود انـتـهـای دلـدادگـی …مـی شـود هـ...

4

آهای دنیا گوش کن با توام … من و خواهرم با همیم همیشه . اگه ب...

خواهر یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی توی زن...

5

عشق اگر عشق باشد ؛هم خنده هایت را دوست دارد ،هم گریه هایت را...

1

نمی دانم چه رابطه ایست ؟بین نبودنت با رنگ هادلتنگ تو که میشو...

دست خودمان است:victory_hand::emoji_modifier_fitzpatrick_type...

2

من در این دلواپسی ها نشسته ام تنها....می خواهم با تو سخن بگو...

شاید توسکوت میان کلامم باشیدیده نمی شویاما من تو را احساس می...

راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم … نـه بــرای اینکــه نخواه...