خودتون قضاوت کنید

خودتون قضاوت کنید

خخخخخ

خخخخخ

این خلوسه عجب خلیه.راه نمیله

این خلوسه عجب خلیه.راه نمیله

اینم زن میخواد .دیگه باس واسش استین بالا زد تا کاری دیگه ای ...

اینم زن میخواد .دیگه باس واسش استین بالا زد تا کاری دیگه ای ...

اینم عکس محجبه از تابلوی معروف داوینچی.

اینم عکس محجبه از تابلوی معروف داوینچی.

فقط صندوقش رنگ داره.

فقط صندوقش رنگ داره.

فکر کنم برادر مایکل جردن باشه

فکر کنم برادر مایکل جردن باشه

کسی بلده جوابشو بده!!?من تو 10دقیقه جوابشو پیدا کردم
۱

کسی بلده جوابشو بده!!?من تو 10دقیقه جوابشو پیدا کردم

این هیبت یک شیر نره

این هیبت یک شیر نره

بفرمائید کباب
۱

بفرمائید کباب

اینم میخائیل کلاشینکف

اینم میخائیل کلاشینکف

این خوراک خودمه

این خوراک خودمه

به این میگن اسلحه

به این میگن اسلحه